Tijdelijke politieverordening - Rommelmarkt Komstraat

Het college keurt een tijdelijke politieverordening op het wegverkeer goed naar aanleiding van de rommelmarkt Komstraat.

Tijdelijke politieverordening - Rommelmarkt Komstraat