Tijdelijke politieverordening - Vinkenzettingen K.M. De Jagersvink

Het college keurt een tijdelijke politieverordening op het wegverkeer goed naar aanleidingen van de vinkenzettingen K.M. De Jagersvink.