Tijdelijke politieverordening - Krombekekermis

Het college keurt een tijdelijke politieverordening op het wegverkeer goed naar aanleiding van Krombekekermis.