Tijdelijke politieverordening - 23ste motoravondrit te Krombeke

Het college keurt een tijdelijke politieverordening op het wegverkeer goed naar aanleiding van de 23ste motoravondrit te Krombeke.