Lokalenverhuur

De verschillende lokalen van het dienstencentrum worden verhuurd. Je hebt de keuze uit deze lokalen.

 •      I.        Lokaal dienstencentrum De Bres, Veurnestraat 15, 8970 Poperinge
  1. Bistro met bar
  2. Hobbyzaal met leskeuken
  3. Vergaderzaal
  4. Bewegingszaal, opdeelbaar met wand
  5. Computerzaal
 •    II.        Huize Proventier, Doornstraat 4*

  1. Bistro 1
  2. Bistro 2
  3. Leskeuken

* enkel in uitzonderlijke gevallen en na overleg beschikbaar

Voorwaarden

De activiteit die je organiseert ligt in de lijn van de decretale opdracht van het lokaal dienstencentrum.

 • A.    Niet-dynamische activiteiten: activiteiten met een zittend publiek of een constante doorloop van bezoekers zoals quizzen, lezingen, beurzen.
 • B.    Activiteiten met een educatief, sportief of recreatief karakter: activiteiten van verenigingen met een beperkte publieksopkomst zoals een kaarting, vergaderingen, workshops, cursussen, ledenbijeenkomsten, trainingen, lessenreeksen, repetities, …

Procedure

Je reserveert de zaal in overleg met het Lokaal Dienstencentrum.

Kostprijs

De huurprijs wordt ingedeeld in 3 categorieën:

  • categorie 1 (met tarief van 100%): de onderwijsinstellingen, Poperingse politieke partijen, bewonersplatforms, feestcomités en betoelaagde verenigingen van Poperinge.

  • categorie 2 (met tarief van 150%): andere Poperingse verenigingen zonder eigen infrastructuur of personeel in dienst en Poperingse particulieren.
  • categorie 3 (met tarief van 200%): niet-Poperingse gebruikers, verenigingen en ondernemingen.

WAT

Categorie 1

Categorie 2

Categorie 3

Niet-dynamische activiteiten

127,5 euro/dag

159,38 euro/dag

223,13 euro/dag

Activiteiten met een educatief, sportief of recreatief karakter

5,1 euro/uur/zaaldeel

6,36 euro/uur/zaaldeel

8,93 euro/uur/zaaldeel

Het gebruik van de zalen is gratis voor alle stedelijke diensten, alle stedelijke adviesraden, het OCMW, het AGB De Kouter, de speelpleinwerking, voor professionele hulpinstanties die een Poperings dossier behandelen en voor officiële ontvangsten van jumelages. Ook feestcomités en bewonersplatforms maken gratis gebruik van de locaties voor vergaderingen.

Regelgeving

 • 📅 Wijziging goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 29 april 2024.
 • 📅 Bekendmaking op 30 april 2024.

Reglement gebruik infrastructuur OCMW Poperinge