Bevraging inwoners Poperinge

Beste inwoner,

We hebben het beste voor met Poperinge en doen er alles aan om onze stad permanent te verbeteren. Daarom organiseren we een korte bevraging om te ontdekken hoe jij Poperinge op verschillende aspecten ervaart.

De bevraging duurt ongeveer 6 minuten en verloopt 100% anoniem. Je eerlijkheid en medewerking worden bijzonder gewaardeerd.

Met de ontvangen gegevens gaat een externe partner aan de slag om jouw Poperinge strategisch te versterken.

Mocht je vragen hebben over de vragenlijst, dan kan je contact opnemen met onze externe partner Moniquet & Company via info@moniquetandcompany.com


Open de vragenlijst

Buitenlandse overlijdensakte erkennen en overschrijven in België

Als een Belg in het buitenland overlijdt dan moeten de volgende instanties in het betreffende land verwittigd worden:

 • de lokale overheid
 • de Belgische ambassade of het Belgische consulaat.

De lokale overheid zal de overlijdensakte opmaken. Als dit niet mogelijk is, zal de Belgische ambassade of het Belgische consulaat de akte opmaken.

Je laat de buitenlandse overlijdensakte het best overschrijven in de Belgische registers van de burgerlijke stand. Dat is niet verplicht, maar het is gemakkelijker om nadien uittreksels of afschriften van die akte op te vragen.

Als de overlijdensakte niet overgeschreven is in België moet je de uittreksels of afschriften opvragen in het buitenland. Dat is niet altijd even gemakkelijk.

Voor niet-Belgen bestaat de mogelijkheid tot het overschrijven van een akte niet.

Voorwaarden

Om een buitenlandse overlijdensakte over te schrijven in België moet de akte eerst erkend worden in België.

Een buitenlandse overlijdensakte moet aan enkele voorwaarden voldoen om in België erkend te worden:

 • De buitenlandse akte van de burgerlijke stand moet opgesteld zijn door de buitenlandse bevoegde autoriteit. Ze moet ook de vorm hebben die in dat land gebruikelijk is.
 • Buitenlandse akten moeten gelegaliseerd zijn. Bij het legaliseren van een document bevestigt een ambtenaar de echtheid van een handtekening op dat document.
 • Akten die in een vreemde taal opgesteld zijn, moeten door een beëdigde vertaler vertaald worden in Nederlands, Frans of Duits. Je moet de taal kiezen van de Belgische gemeente waar de akte wordt overgeschreven.

De handtekening van een buitenlandse beëdigde vertaler moet ook gelegaliseerd worden.

In België kan je de lijst van de beëdigde vertalers krijgen op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg.

Procedure

Je mag de akte laten overschrijven in de registers van de burgerlijke stand van de laatste woonplaats van de overledene in België.

Wat meebrengen

Voor de aangifte van een overlijden in het buitenland heb je volgende documenten nodig:

 • voor een niet-Belg of voor een Belg wanneer je een melding in het bevolkingsregister voldoende vindt:
 • voor een Belg wanneer je de akte wil laten overschrijven in de Belgische registers van de burgerlijke stand:
  • een volledig eensluidend afschrift van de buitenlandse overlijdensakte voorzien van de nodige legalisatie en vertaling ervan naar het Nederlands, Frans of Duits. Je moet de taal kiezen van de Belgische gemeente waar de akte wordt overgeschreven.
 • en in beide gevallen:
  • de identiteitskaart of verblijfskaart van de overledene
  • eventueel het rijbewijs van de overledene
  • eventueel het Belgisch paspoort van de overledene
  • het trouwboekje van de overledene als hij of zij gehuwd was en als het beschikbaar is.

Bedrag

De overschrijving gebeurt gratis.