Psilon

Psilon is een intergemeentelijke vereniging voor crematoriumbeheer die crematoriumdiensten aanbiedt binnen het werkgebied van 22 West-Vlaamse gemeenten.