Sociaal tarief voor water

Bepaalde abonnees of verbruikers krijgen een sociaal tarief voor water. Sommige drinkwaterbedrijven noemen dit ook een 'sociale korting'.

Staat jouw waterverbruik op een gemeenschappelijke factuur (bv. in een appartement)? In dat geval kan er op die factuur geen persoonlijk sociaal tarief aangerekend worden. Maar als je aan de voorwaarden voldoet, heb je wel recht op een compensatie.

Voorwaarden

    • Het sociaal tarief geldt enkel voor het waterverbruik in een gezinswoning (dus niet voor tweede verblijven) en als de gezinsleden officieel ingeschreven zijn op dit adres.
       
    • Het sociaal tarief wordt toegekend voor het hele gezin als één van de gezinsleden behoort tot een van deze categorieën:
  • Het je op 1 januari van een kalenderjaar recht op een van de bovenstaande tegemoetkomingen? Dan krijg je van het drinkwaterbedrijf automatisch voor dat jaar het sociaal tarief.

Een uitkering van het ziekenfonds geeft geen recht op het sociaal tarief voor water.

Procedure

In de meeste gevallen wordt het sociaal tarief automatisch toegekend door jouw drinkwaterbedrijf.

Denk  je dat je wel in aanmerking komt voor het sociaal tarief, omdat je aan de voorwaarden voldoet, maar krijg je dat niet? Dan kan je het zelf aanvragen bij uw watermaatschappij.

Stuur daarvoor één van de onderstaande attesten naar jouw drinkwaterbedrijf. Doe dit uiterlijk op 31 december van het jaar waarvoor het attest geldig is. Als je nog wacht op het attest, vraag het sociaal tarief dan al aan en stuur het attest later op. Het sociaal tarief kan niet met terugwerkende kracht worden aangevraagd.

Kostprijs

  • Het sociaal tarief bedraagt 1/5 van het normale tarief. Je krijgt dus een korting van 80% op alle onderdelen van jouw waterfactuur.
  • De compensatie is een forfaitair bedrag. De grootte van het bedrag hangt af van het aantal gezinsleden. Per persoon gaat men uit van 30 kubieke meter waterverbruik. Je krijgt een bedrag dat overeenkomt met 80% korting op dit verbruik. Dat bedrag betaalt de watermaatschappij rechtstreeks uit aan het gezinshoofd. Voor meer info, neem contact op met jouw watermaatschappij.