Privacyverklaring

De stad en het OCMW respecteren de privacy van de gebruikers van hun diensten en beheren jouw persoonsgegevens overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad.

WIE ZIJN WE?

Stad Poperinge, Grote Markt 1, 8970 Poperinge. Voor algemene vragen kun je de stad bereiken via info@poperinge.be of op het telefoonnummer 057 346 660.

OCMW Poperinge, Veurnestraat 22, 8970 Poperinge. Voor algemene vragen kun je het OCMW bereiken via info@sociaalhuispoperinge.be of op het telefoonnummer 057 333 300.

Voor specifieke vragen of opmerkingen rond privacy of de bescherming van jouw persoonsgegevens stuur je een mailtje naar privacy@poperinge.be. De functionaris voor gegevensbescherming  controleert of de stad en het OCMW de Europese privacywetgeving respecteren en is het aanspreekpunt voor alle vragen rond privacy.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WE EN WAAROM?

Persoonsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen (bv. naam, adres, rijksregisternummer, e-mailadres, telefoonnummer,…). Deze gegevens worden door de stad en het OCMW op verschillende manieren verwerkt (verzameld, gewijzigd, geraadpleegd, gewist,…).

Wanneer je de website bezoekt of beroep doet op onze dienstverlening is het mogelijk dat we voor bepaalde zaken jouw persoonsgegevens opvragen. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor de goede werking van de dienstverlening.

De verwerking gebeurt alleen na uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. Wil je bijvoorbeeld op de hoogte worden gehouden van wat er reilt en zeilt in Poperinge? Schrijf je dan in op één of meerdere nieuwsbrieven. Via het stadsloket kun je ook uittreksels uit het bevolkingsregister opvragen, subsidies aanvragen, evenementen toevoegen aan de website of eventuele problemen melden.

In sommige gevallen is de verstrekking van persoonsgegevens een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld bij de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het afleveren van een elektronische identiteitskaart. In andere gevallen worden persoonsgegevens verwerkt in het kader van een contractuele overeenkomst, bijvoorbeeld bij de aankoop van producten of diensten van de stad of het OCMW.

Wij houden een register bij van de verwerkingsactiviteiten die onder onze verantwoordelijkheid vallen overeenkomstig artikel 30 van de AVG.

Wij geven je gegevens niet door aan derden, uitgezonderd in het kader van een wettelijke verplichting of mits je hiervoor expliciet toestemming geeft.

WELKE RECHTEN HEB IK ALS GEBRUIKER?

Wij vinden het belangrijk dat je als gebruiker zelf de baas bent en blijft over je gegevens. Je hebt daarom steeds het recht om inzage te verkrijgen in de gegevens die wij van jou bewaren. Uiteraard kun je ook je gegevens wijzigen of ons vragen om foute informatie aan te passen. Bovendien kun je steeds je toestemming intrekken of in bepaalde gevallen (wettelijk bepaald) vragen om je gegevens te wissen.

Wij verbinden ons ertoe enkel de gegevens te verwerken die we echt nodig hebben. Als gebruiker heb je het recht ons te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken of om in specifieke gevallen bezwaar te maken tegen het gebruik van je gegevens.

Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Indien dit technisch mogelijk is zenden we dan je gegevens door naar jou of een andere organisatie. Wij zijn evenwel niet altijd verplicht om op dit verzoek in te gaan.

Tot slot heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens. Je kunt je bijvoorbeeld steeds uitschrijven voor onze nieuwsbrieven via de uitschrijflink. Of je kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen.

De rechten die hierboven beschreven staan kun je als gebruiker uitoefenen volgens de modaliteiten van de AVG. Richt je verzoek aan privacy@poperinge.be.

WAT ZIJN COOKIES EN WAARVOOR WORDEN ZE GEBRUIKT?

Op de website wordt gebruik gemaakt van cookies. Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch op de harde schijf van jouw computer worden bewaard. Ze worden gebruikt om de functionaliteit van de website te verbeteren. Je kunt cookies zelf uitschakelen via je webbrowser. Bij het uitschakelen van cookies is het mogelijk dat bepaalde onderdelen van de website niet naar behoren werken. Meer info over cookies vind je terug in ons cookiebeleid.

WORDEN MIJN GEGEVENS GEBRUIKT VOOR STATISTISCHE DOELEINDEN?

Wij maken gebruik van Google Analytics om statistieken van de website te verzamelen en in detail weer te geven. Zo krijgen we een duidelijk beeld van de bezoekersstromen en van welke pagina’s door onze gebruikers het meest bezocht worden. Aan de hand van deze informatie kunnen wij onze website verbeteren en informatie op maat van onze gebruikers aanbieden.

HOE WORDEN MIJN GEGEVENS BESCHERMD?

Wij vinden de bescherming van jouw persoonsgegevens erg belangrijk en beschikken over een gegevensbeschermingsbeleid met de nodige aandacht voor adequate technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen zoals nader bepaald in de AVG.

  • De toegang tot (gevoelige) persoonsgegevens is beperkt tot die personen die de gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun functie. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld.
  • Onze medewerkers krijgen een interne opleiding rond informatieveiligheid en het verwerken van persoonsgegevens.
  • Wij beschikken over een goedgekeurd informatieveiligheidsplan.
  • We stelden een DPO of functionaris voor gegevensbescherming aan.
  • Het netwerk wordt beveiligd met anti-virus en anti-spam applicaties, een intrusion detection system en een firewall.
  • De website is beveiligd via een https-verbinding.

Laatste update: 29/05/2020