Gemeentelijke machtiging praalwagen

Je hebt een gemeentelijke toelating nodig voor praalwagens op de openbare weg, zowel voor zelfrijdende voertuigen als voor praalaanhangwagens en niet-reglementaire voertuigen die een praalaanhangwagen trekken.

Met de gemeentelijke toelating mogen deze voertuigen zich uitzonderlijk op de openbare weg begeven, uitsluitend tijdens de folkloristische manifestaties (incl. proefritten en de weg van en naar de manifestaties). Ze rijden daarbij maximaal 25 km/u.

Praal(aanhang)wagens kunnen soms door hun afmetingen uitzonderlijk vervoer zijn, maar naast de gemeentelijke toelating heb je geen aparte vergunning uitzonderlijk vervoer nodig.

Voorwaarden

De bestuurder is verantwoordelijk en neemt de nodige veiligheidsmaatregelen. Hij of zij verkent het traject vooraf om na te gaan of de wagen er langs kan rijden, zonder de openbare weg of aanpalende eigendommen te beschadigen. Hij houdt daarbij ook rekening met de veiligheid van andere weggebruikers. De aanvrager van de machtiging zorgt ervoor dat de praalwagen aan de vermelde bepalingen van het KB technische eisen voldoet.

Als je een toelating kreeg, ben je verplicht om de gemeente minstens 10 werkdagen voor de verplaatsing op de hoogte te brengen. Wagens die onder uitzonderlijk vervoer vallen en die een eindbestemming hebben die verder dan 25 km van de gemeente ligt die de toelating gaf, moeten ook hun traject meegeven.

Bijkomende voorwaarden in Poperinge zijn:

  • Personen mogen enkel op de praalwagen aanwezig zijn tijdens de manifestatie, dus niet tijdens de verplaatsingen van en naar de stoet;
  • Je kiest steeds het veiligste verkeerstraject;
  • Je leeft de bestaande wetgeving inzake geluidsoverlast en milieu na.

Procedure

Je vraagt de gemeentelijke toelating online aan.

Dien je aanvraag in