Poperinge vraagt Vlaamse overheid om aandacht voor mobiliteitsproblemen

Het stadsbestuur van Poperinge stuurt twee moties naar Lydia Peeters, Vlaams minister van mobiliteit. Poperinge vraagt meer inspanningen om de doorstroming en veiligheid langs de stadsring te verbeteren. Met de tweede motie wil de stad dat het openbaar vervoer geoptimaliseerd wordt, met aandacht voor lokale knelpunten.

Het stadsbestuur pleit al jaren bij de Vlaamse overheid om de stadsring, de R33 te vervolledigen. Nu ontbreekt er een stuk tussen de kruispunten met de Krombeekseweg en de Provenseweg. Daardoor komt dat verkeer in een deel van de bebouwde kom terecht. Vooral in de woonstraat Diepemeers zijn er problemen met de verkeersveiligheid en -leefbaarheid; De rijbaan werd stuk gereden door het vele zware verkeer. De staat van de weg bewijst dat die daar niet geschikt voor is. Ook wat verderop, langs het gehucht ’t Vogeltje, is er te veel zwaar verkeer.

Rotonde Elverdingseweg

Daarnaast vraagt Poperinge een rotonde op het gevaarlijke kruispunt van de stadsring met de Elverdingseweg. Op andere soortgelijke kruispunten langs de R33 bleken rotondes met afgescheiden fietsoversteken een uitstekende oplossing voor de verkeersdoorstroming en de veiligheid van alle weggebruikers. Het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid blijft vasthouden aan hun voorstel om in plaats daarvan verkeerslichten te installeren. Het dossier zit in een impasse.

Structureel onderhoud en herstellingen

De stadsring is een belangrijke weg, maar is algemeen in slechte staat. Structureel onderhoud en herstellingswerken zijn nodig, maar ook daar blijft actie van de Vlaamse overheid uit.

Vervoersplan De Lijn

Poperinge stuurt Lydia Peeters tegelijk een tweede motie over het openbaar vervoer. Het bestuur vraagt meer inspanningen om de planning te optimaliseren en lokale knelpunten aan te pakken.

Het nieuwe vervoersplan van De Lijn ging enkele weken geleden van start. Het stadsbestuur kreeg daarover heel wat klachten, voornamelijk uit de omgeving Watou. Inwoners raken niet meer vlot van en naar school of het werk in Ieper, of ze komen te laat. Na de halteoefening van De Lijn vroeg het stadsbestuur nochtans om de reisweg en de haltes langs de Douvieweg, in Sint-Jan-ter-Biezen en langs de Watouseweg te behouden. Dat voorstel werd niet gevolgd.

Flexvervoer

Heel wat reizigers hebben ook moeite om flexvervoer, het nieuwe vervoer op maat van De Lijn te reserveren. Inwoners klagen dat de digitale toepassing niet altijd vlot werkt en dat de telefooncentrale niet goed bereikbaar is.

De stad stelt vast dat het nieuwe net en het flexvervoer nog niet op punt staan. Bussen dagen soms niet op en er is onvoldoende capaciteit voor alle vervoersvragen.

Gepubliceerd opdinsdag 30 januari 20249.00 u.