Poperinge vraagt NMBS om de loketten in het station open te houden

De NMBS kondigde aan dat de stationsloketten in Poperinge eind dit jaar sluiten.

De stad roept de NMBS op om:

  • De beslissing te herzien en de loketten in Poperinge op te houden.
  • Samen met het stadsbestuur nieuwe oplossingen te bespreken om voldoende dienstverlening te garanderen.
  • De wachtzaal een half uur voor de eerste en een half uur na de laatste treinverbinding open te houden als verwarmde en overdekte wachtruimte voor reizigers.
  • Een ticketautomaat in de wachtzaal te plaatsen, zodat reizigers buiten de openingsuren van de loketten hun ticket in aangenamere omstandigheden kunnen aanschaffen.
  • Te onderzoeken of er samen met andere organisaties een gemeenschappelijke dienstverlening kan uitgewerkt worden. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een 'treinpunt', een stationsbar of -winkel, of een samenwerking tussen de drie Belgische overheidsbedrijven voor de uitbating.

Het stadsbestuur bezorgt deze motie ook aan de federale minister van mobiliteit en aan alle West-Vlaamse ministers en volksvertegenwoordigers van zowel de Vlaamse als de federale overheid.

De Kamer van Volksvertegenwoordigers gaat na of er een verzoekschrift kan ingediend worden en of er samen met de bevolking actie ondernomen kan worden.

Gepubliceerd opdinsdag 23 februari 202111.18 u.