Politieverordening 30/03/2020

De hiernavolgende maatregelen blijven van kracht en worden ter kennis gebracht met de daarbij vermelde verkeersborden:

  • TIJDELIJKE MAATREGEL GRENSOVERGANG - VERLENGING
    Van 1 april 2020 tot en met 30 september 2020