PFAS-maatregelen

In juni 2021 besliste de Vlaamse regering om alle locaties met een verhoogd risico op PFAS-verontreiniging in kaart te brengen.

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) liet daarom recent een verkennend bodemonderzoek uitvoeren op de brandweersites in de Doornstraat en in de Haringestraat. Verdere onderzoeken op de site van de voormalige kaarsenfabriek Dezillie in de Diepemeers en op de site Eurofreez in Proven lopen nog.

Brandweersite Doornstraat Poperinge

Op verschillende meetpunten bij de brandweersite Doornstraat zijn verhoogde PFAS-waarden vastgesteld. De meetresultaten wijzen aan dat de bodem en het grondwater verontreinigd zijn. Verder bodemonderzoek is nodig om na te gaan of er een risico is voor mens en milieu.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid adviseert uit voorzorg om blootstelling zoveel mogelijk te beperken. Als je in contact komt met PFAS heeft dat niet onmiddellijk gevolgen voor je gezondheid, maar op lange termijn kan dit wel zo zijn. 

Maatregelen

In een zone van 100 meter rond de site, vanaf de perceelsgrens:

 • Voor alle omwonenden:
  • Eet geen zelfgeteelde groenten en zelfgeteeld fruit.
  • Eet geen eieren van eigen kippen.
  • Eet geen zelfgeteeld kleinvee, zoals kippen en konijnen.
  • Gebruik je compost niet als meststof voor je tuin.
  • Vermijd dat braakliggende of losse grond verstuift of verwaait.
  • Bedek losse grond op de site met grasmatten, bodemdoeken, boomschors of kiezels.
  • Of zaai losse grond in met gras of een andere dichte begroeiing. Doe dat ook met zand- of grondhopen.
  • Goede hygiëne toepassen:
   • Was je handen regelmatig, zeker voor de maaltijd.
   • Maak je huis binnen schoon met water.
   • Afhankelijk van het gebruik en de weersomstandigheden: Maak verharde delen buiten, zoals je oprit en terras, schoon met water.

Op de site en in een zone van 500 meter rond de site, met middelpunt peilbuis P1:

 • Voor alle omwonenden:
  • Gebruik je putwater niet als drinkwater, ook niet om thee, koffie of ijsblokjes te maken of om ermee te koken.
  • Gebruik je putwater niet om uw zwembad vullen en moestuin water te geven.
  • Putwater kan gebruikt worden voor laagwaardige toepassingen zoals uw auto wassen, toilet doorspoelen, oprit afspuiten en sierplanten water geven maar vanuit duurzaamheidsoogpunt gebruikt u hiervoor best regenwater i.p.v. grondwater.

Brandweersite Haringestraat Roesbrugge

De meetresultaten tonen geen ernstige PFAS-verontreiniging in de bodem of het grondwater aan. Er zijn geen strenge maatregelen of verdere onderzoeken nodig.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid adviseert toch beperkte maatregelen rond die site, tot er op Vlaams niveau meer wetenschappelijke inzichten beschikbaar zijn.

Maatregelen

In een zone van 100m rond de site, vanaf de perceelsgrens:

 • Voor kinderen tot 12 jaar, immuunverzwakte personen en vrouwen die zwanger willen worden, zwanger zijn of borstvoeding geven:
  • Eet je zelfgeteelde groenten of fruit? Wissel dan af met producten uit de handel en eet elke dag gevarieerd. Was fruit en groenten goed met water voor je ze eet.
  • Eet geen eieren van eigen kippen.
 • Algemene bevolking:
  • Eet maximaal 1 ei per week van eigen kippen.

Algemene aanbevelingen voor alle omwonenden van mogelijk PFAS-verontreinigde zones:

 • Gezonde voeding is voor iedereen belangrijk. Volg de aanbevelingen in de voedingsdriehoek en eet gevarieerd, van verschillende bronnen.
 • Voor alle aansluitbare putwatergebruikers: sluit je aan op het openbaar waterleidingnet.

Site voormalige kaarsenfabriek Dezillie

Eind jaren '70 en begin jaren '80 woedden op de site van de kaarsenfabriek verschillende branden, waarbij eenmalig veel PFAS-houdend blusschuim gebruikt werd. Het verkennend bodemonderzoek op deze site loopt nog.

De laatste brand in de kaarsenfabriek dateert van 1982, toch adviseert het Agentschap Zorg en Gezondheid enkele tijdelijke voorzorgsmaatregelen tot 100 meter rond de site. 

Maatregelen

In een zone van 100m rond de site, vanaf de perceelsgrens:

 • Voeding
  • Kinderen jonger dan 12 jaar, immuungecompromitteerde personen, zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven of willen zwanger te worden, krijgen het advies om geen zelfgeteelde groenten of fruit te consumeren.
  • De rest van de bevolking krijgt het advies om zelfgeteelde groenten of fruit met mate te consumeren en dus een goede mix aan te houden met fruit en groenten die gekocht zijn. Het fruit en de groenten moeten steeds goed gewassen worden voor consumptie.
  • Eet geen zelfgeteeld kleinvee.
  • Eet geen eieren van je eigen kippen.
  • Eigen eieren deponeer je voorlopig in de huisvuilzak. Afval van eigen groenten (zonder kluit) en fruit mag wel bij het GFT-afval.
 • Grondwater
  • Drink geen grondwater als drinkwater.
  • Gebruik geen grondwater uit ondiepe putten om de moestuin te irrigeren of om een zwembad te vullen.
 • Grond en groenafval
  • Gebruik geen compost samengesteld met materiaal uit de eigen tuin.
  • Vermijd de verstuiving van braakliggende grond zo veel als mogelijk.
  • Breng groenafval naar het recyclagepark, maar verwijder zo veel mogelijk aarde. Knip de kluit af en laat die in uw tuin. Breng het groen naar het groenafval in het containerpark.
 • Hygiëne
  • Was je handen, zeker voor de maaltijd
  • Maak je huis binnen en buiten schoon met water.
  • Was je handen, zeker voor de maaltijd
  • Maak je huis binnen en buiten schoon met water.

Site Eurofreez Proven

Dezelfde maatregelen voor de kaarsenfabriek gelden voorlopig ook in een straal van 100 meter rondom de Eurofreez-site, waar nog geen onderzoeksresultaten gekend zijn.