PFAS-maatregelen

In juni 2021 besliste de Vlaamse regering om alle locaties met een verhoogd risico op PFAS-verontreiniging in kaart te brengen.

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) liet daarom recent verkennend bodemonderzoeken uitvoeren op de brandweersites in de Doornstraat en in de Haringestraat, op de site van de voormalige kaarsenfabriek Dezillie in de Diepemeers en op de site Eurofreez in Proven.

Voor zowel de brandweersite Poperinge, de site voormalige kaarsenfabriek Dezillie en de site Eurofreez in Proven blijkt verder onderzoek (beschrijvend bodemonderzoek) noodzakelijk, omdat er verontreiniging werd vastgesteld in het grondwater.

Brandweersite Doornstraat Poperinge

Op verschillende meetpunten bij de brandweersite Doornstraat zijn verhoogde PFAS-waarden vastgesteld. De meetresultaten wijzen aan dat de bodem en het grondwater verontreinigd zijn. Verder bodemonderzoek is nodig om na te gaan of er een risico is voor mens en milieu.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid adviseert uit voorzorg om blootstelling zoveel mogelijk te beperken. Als je in contact komt met PFAS heeft dat niet onmiddellijk gevolgen voor je gezondheid, maar op lange termijn kan dit wel zo zijn. 

Maatregelen

Op de site en in een zone van 100 meter rond de site, vanaf de perceelsgrens:

 • Eet geen zelfgeteelde groenten en zelfgeteeld fruit.
 • Eet geen eieren van eigen kippen.
 • Eet geen zelfgeteeld kleinvee, zoals kippen en konijnen.
 • Gebruik je compost niet als meststof voor je tuin.
 • Vermijd dat braakliggende of losse grond verstuift of verwaait.
 • Bedek losse grond op de site met grasmatten, bodemdoeken, boomschors of kiezels.
 • Of zaai losse grond in met gras of een andere dichte begroeiing. Doe dat ook met zand- of grondhopen.
 • Goede hygiëne toepassen:
  • Was je handen regelmatig, zeker voor de maaltijd.
  • Maak je huis binnen schoon met water.
  • Afhankelijk van het gebruik en de weersomstandigheden: Maak verharde delen buiten, zoals je oprit en terras, schoon met water.

In een zone van 500 meter rond de site, met middelpunt peilbuis P1:

Het is belangrijk om zo weinig mogelijk in contact te komen met PFAS. Heb je een grondwaterput? Vermijd dan het gebruik van het water uit je grondwaterput voor bepaalde toepassingen:

Grondwater WEL nog gebruiken:Grondwater NIET meer gebruiken:
 • om je auto te wassen
 • om het toilet door te spoelen
 • om sierplanten water te geven
 • om je oprit af te spuiten
 • als drinkwater of ijsblokjes
 • om te koken
 • om koffie/thee te zetten
 • om je moestuin te bevochtigen
 • om zwembad(jes) te vullen

Brandweersite Haringestraat Roesbrugge

De meetresultaten tonen géén ernstige PFAS-verontreiniging in de bodem of het grondwater aan. Er zijn géén strenge maatregelen of verdere onderzoeken nodig.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid adviseert toch beperkte maatregelen rond die site, tot er op Vlaams niveau meer wetenschappelijke inzichten beschikbaar zijn.

Maatregelen

In een zone van 100m rond de site, vanaf de perceelsgrens:

 • Voor kinderen tot 12 jaar, immuunverzwakte personen en vrouwen die zwanger willen worden, zwanger zijn of borstvoeding geven:
  • Eet je zelfgeteelde groenten of fruit? Wissel dan af met producten uit de handel en eet elke dag gevarieerd. Was fruit en groenten goed met water voor je ze eet.
  • Eet geen eieren van eigen kippen.
 • Algemene bevolking:
  • Eet maximaal 1 ei per week van eigen kippen.

Site voormalige kaarsenfabriek Dezillie

Laatste update: 24/07/2023

Eind jaren '70 en begin jaren '80 woedden op de site van de kaarsenfabriek verschillende branden, waarbij eenmalig veel PFAS-houdend blusschuim gebruikt werd. Het verkennend bodemonderzoek op deze site is afgerond. Op verschillende meetpunten zijn verhoogde PFAS-waarden vastgesteld. De meetresultaten wijzen aan dat de bodem en het grondwater verontreinigd zijn. Verder bodemonderzoek is nodig om na te gaan of er een risico is voor mens en milieu.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid adviseert uit voorzorg om blootstelling zoveel mogelijk te beperken. Als je in contact komt met PFAS heeft dat niet onmiddellijk gevolgen voor je gezondheid, maar op lange termijn kan dit wel zo zijn. 

Voorlopig gelden volgende maatregelen:

Maatregelen

In een zone van 100m rond de site, vanaf de perceelsgrens:

Het is belangrijk om zo weinig mogelijk in contact te komen met PFAS. Dat kan door volgende maatregelen te nemen:

 • Eet je zelf-geteelde groenten of fruit? Wissel dan af met producten uit de handel en eet elke dag gevarieerd. Was je fruit en groenten goed met water voor je ze eet. Dit advies geldt zeker voor kwetsbare personen: kinderen tot 12 jaar, immuunverzwakte personen en vrouwen die zwanger willen worden, zwanger zijn of borstvoeding geven.
 • Eet maximaal 1 ei per week van eigen kippen. Kwetsbare personen eten beter geen eieren van eigen kippen.
 • Gebruik je compost niet als meststof voor uw tuin.
 • Vermijd dat braakliggende of losse grond verstuift of verwaait.

Heb aandacht voor een goede hygiëne:

 • Was je handen regelmatig, zeker voor de maaltijd.
 • Maak je huis binnen schoon met water.
 • Afhankelijk van het gebruik en de weersomstandigheden: Maak verharde delen buiten, zoals je oprit en terras, schoon met water.

Heb je een grondwaterput? Vermijd dan het gebruik van het water uit je grondwaterput voor bepaalde toepassingen:

Grondwater WEL nog gebruiken:Grondwater NIET meer gebruiken:
 • om je auto te wassen
 • om het toilet door te spoelen
 • om sierplanten water te geven
 • om je oprit af te spuiten
 • als drinkwater of ijsblokjes
 • om te koken
 • om koffie/thee te zetten
 • om je moestuin te bevochtigen
 • om zwembad(jes) te vullen

In een zone vanaf 100 meter tot 500 meter rondom de site, met middelpunt peilbuis P2:

Het is belangrijk om zo weinig mogelijk in contact te komen met PFAS. Heb je een grondwaterput? Vermijd dan het gebruik van het water uit je grondwaterput voor bepaalde toepassingen:

Grondwater WEL nog gebruiken:Grondwater NIET meer gebruiken:
 • om je auto te wassen
 • om het toilet door te spoelen
 • om sierplanten water te geven
 • om je oprit af te spuiten
 • als drinkwater of ijsblokjes
 • om te koken
 • om koffie/thee te zetten
 • om je moestuin te bevochtigen
 • om zwembad(jes) te vullen

Site Eurofreez Proven

Laatste update: 24/07/2023

Vroeger hebben hier ook nog branden gewoed, waarbij vermoedelijk PFAS-houdend blusschuim gebruikt kan zijn bij het blussen. Het verkennend bodemonderzoek op deze site is afgerond. Verder bodemonderzoek is nodig om na te gaan of er een risico is voor mens en milieu.

De resultaten van de bodemstaalanalyses zijn geruststellend waardoor de no regret-maatregelen voor bodemgebruik geschrapt kunnen worden. 

Voorlopig gelden volgende maatregelen:

Maatregelen

In een zone van 500 meter rondom de site:

Het is belangrijk om zo weinig mogelijk in contact te komen met PFAS. Heb je een grondwaterput? Vermijd dan het gebruik van het water uit je grondwaterput voor bepaalde toepassingen:

Grondwater WEL nog gebruiken:Grondwater NIET meer gebruiken:
 • om je auto te wassen
 • om het toilet door te spoelen
 • om sierplanten water te geven
 • om je oprit af te spuiten
 • als drinkwater of ijsblokjes
 • om te koken
 • om koffie/thee te zetten
 • om je moestuin te bevochtigen
 • om zwembad(jes) te vullen

Algemene informatie voor alle omwonenden van mogelijk PFAS-verontreinigde zones:

Gezonde voeding is voor iedereen belangrijk. Volg de aanbevelingen in de voedingsdriehoek en eet gevarieerd, van verschillende bronnen.

Voor alle aansluitbare putwatergebruikers: sluit je aan op het openbaar waterleidingnet!