Perslijst

Voor de verspreiding van zijn persberichten maakt het stadsbestuur gebruik van een perslijst.

Heb je zelf nieuws aan de pers te vertellen? Gebruik gerust de perslijst voor de bekendmaking ervan.