Participatie en sociale activering

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt jaarlijks de methodologie en de aanwending van de toelage ter bevordering van de participatie en sociale activering van OCMW-gebruikers vast.

  • 📅 Goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 27 september 2021.
  • 📅 Bekendmaking op 28 september 2021.

Methodologie en aanwending van de toelage ter bevordering participatie en sociale activering 2021