Parkeerkaart voor hotelgasten

Klanten van hotels in de stadskern kunnen voor maximaal twee weken een tijdelijke parkeerkaart aanvragen.

Voorwaarden

  • Het hotel is gelegen in de betalende of blauwe parkeerzone in de stadskern.
  • Parkeerkaarten voor klanten van hotels in de betalende zone zijn geldig in de betalende zone (met uitzondering van de handelszone - dit is de betalende zone in de Gasthuisstraat, de Ieperstraat, de Veurnestraat, de Vlamingstraat, en op het Vroonhof en de Grote Markt).
  • Parkeerkaarten voor klanten van hotels in de blauwe zone zijn geldig in de straat waar het hotel gelegen is.

Procedure

Vraag je parkeerkaart voor hotelgasten aan via het digitaal loket.

Kostprijs

  • 5 euro per dag.
  • 15 euro per week.

Uitzonderingen

Let op: deze parkeerkaarten zijn niet geldig op kortparkeerstroken.