Parkeerkaart voor hotelgasten

Klanten van hotels in de stadskern kunnen voor maximaal twee weken een tijdelijke parkeerkaart aanvragen.

De parkeerkaarten zijn digitaal. Na goedkeuring worden de parkeertoelatingen aan de nummerplaat gekoppeld. Er worden geen papieren parkeerkaarten verleend.

Voorwaarden

  • Het hotel ligt in de handelszone, de betalende zone of de blauwe parkeerzone in de stadskern.
  • Parkeerkaarten voor klanten van hotels in de handelszone en de betalende zone zijn geldig in de betalende zone.
  • Parkeerkaarten voor klanten van hotels in de blauwe zone zijn geldig in de straat waar het hotel ligt.

Procedure

Vraag je parkeerkaart voor hotelgasten aan via het digitaal loket.

Kostprijs

  • 5 euro per dag.
  • 15 euro per week.

Uitzonderingen

Let op: deze parkeerkaarten zijn niet geldig op kortparkeerstroken.