Opruiming grachten

Door de nattere winters met meer natte dagen is sinds het begin van de metingen een duidelijke toename te zien van de jaarlijkse hoeveelheid neerslag. In de winter stijgt het grondwaterpeil zodanig dat de bodem verzadigt en waterlopen buiten hun oevers treden. Het belang van grachten en een goed onderhoud ervan is dus onmiskenbaar. 

De Technische dienst staat vanaf begin november tot eind februari in voor het onderhoud van de baangrachten en volgt een jaarlijkse planning waarbij er telkens een andere zone wordt aangepakt.

Het vastgelegde traject voor 2023/2024 van 32km wordt aan beide zijden gecontroleerd en aangepakt en bevat volgende straten:

 • Jagerstraat
 • Keibilken
 • Busseboomstraat
 • Sint-Pietersstraat
 • Nedergraafstraat
 • Hemelstraat
 • Belfroidstraat
 • Pastoorstraat
 • Driegoenstraat
 • Feutenaarstraat
 • Vlamertingseweg
 • Dikkebusweg
 • Kwakkelstraat
 • Kemmelseweg
 • Zoetendaalstraat
 • Diepestraat
 • Westerse Clyttestraat
 • Preekheerstraat
 • Kriekstraat - deel 1
 • Kriekstraat - deel 2
 • Ouderdomseweg

De Technische dienst start dit jaar met het het deel van de Jagersstraat en Keibilken (gele zone), door de wegomleiding via de Pastoorstraat en de Kriekstraat worden deze later aangepakt (oranje zone). 

Belangrijk om te weten:

 • Een gracht volledig of gedeeltelijk dempen, verdiepen of verleggen kan enkel met een omgevingsvergunning en mag geen verdroging veroorzaken of een versnelde afvoer van regen- of drainagewater. 
 • Ook voor een betuining, overwelving of inbuizing van een gracht is een omgevingsvergunning nodig.

Een omgevingsvergunningsaanvraag wordt voortaan digitaal aangevraagd. Deze dien je in via de website https://www.omgevingsloket.be/