Opname- en toewijzingsreglement

Doel

Het reglement wordt vastgesteld door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Het legt de modaliteiten en de criteria vast die de rangorde op de wachtlijst bepalen.

Opname- en toewijzingsreglement