Openbare onderzoeken straatnaamgeving

Tijdens het openbaar onderzoek kan je opmerkingen of bezwaren indienen. Je richt deze naar het college van burgemeester en schepenen uiterlijk tot 7 augustus 2020. Dat kan via een aangetekende zending, persoonlijke afgifte of via e-mail naar de Technische dienst.

De gemeenteraad hechtte in zitting van 6 juli 2020 principiële goedkeuring aan de straatnaamgeving Proosdijplein als straatnaam voor de achterliggende weg en de ruimte op de Vleterbeek voor het woonproject Ieperstraat - Rekhof.