Bevraging inwoners Poperinge

Beste inwoner,

We hebben het beste voor met Poperinge en doen er alles aan om onze stad permanent te verbeteren. Daarom organiseren we een korte bevraging om te ontdekken hoe jij Poperinge op verschillende aspecten ervaart.

De bevraging duurt ongeveer 6 minuten en verloopt 100% anoniem. Je eerlijkheid en medewerking worden bijzonder gewaardeerd.

Met de ontvangen gegevens gaat een externe partner aan de slag om jouw Poperinge strategisch te versterken.

Mocht je vragen hebben over de vragenlijst, dan kan je contact opnemen met onze externe partner Moniquet & Company via info@moniquetandcompany.com


Open de vragenlijst

Openbare onderzoeken omgevingsvergunningen

Sommige aanvragen voor een omgevingsvergunning worden onderworpen aan een openbaar onderzoek van 30 dagen. Die zijn hier terug te vinden.

Dossiers inkijken kan op de omgevingsdienst of digitaal via het omgevingsloket (beperkte inzage van plannen).

Bezwaar indienen moet je doen voor het einde van het openbaar onderzoek. Je richt dit naar het college van burgemeester en schepenen. Dat kan met een aangetekende zending, persoonlijke afgifte (met ontvangstbewijs) in de omgevingsdienst of digitaal via het omgevingsloket.