Openbare onderzoeken omgevingsvergunningen

Sommige aanvragen voor een omgevingsvergunning worden onderworpen aan een openbaar onderzoek van 30 dagen. Deze zijn hier terug te vinden.

Dossiers inkijken kan op de omgevingsdienst of digitaal via het omgevingsloket (beperkte inzage van plannen).

Bezwaar indienen moet je doen voor het einde van het openbaar onderzoek. Je richt dit naar het college van burgemeester en schepenen. Dat kan met een aangetekende zending, persoonlijke afgifte (met ontvangstbewijs) in de omgevingsdienst of digitaal via het omgevingsloket.

Coronamaatregel:

Door de coronacrisis werden de lopende openbare onderzoeken voorlopig opgeschort tot 24 april, omdat het inkijken van de dossiers onmogelijk is met de regels van social distancing. Bovendien behoort het gaan inkijken van een openbaar onderzoek niet tot de essentiële verplaatsingen. Om de rechten van alle burgers te vrijwaren en ook om rechtszekerheid te bieden aan vergunninghouders, werden de lopende openbare onderzoeken voorlopig opgeschort en de nieuwe openbare onderzoeken voorlopig uitgesteld tot 24 april 2020.
Wat betekent dit concreet voor jouw dossier? Dat vind je hier.