Openbare onderzoeken omgevingsvergunningen

Sommige aanvragen voor een omgevingsvergunning worden onderworpen aan een openbaar onderzoek van 30 dagen. Die zijn hier terug te vinden.

Dossiers inkijken kan op de omgevingsdienst of digitaal via het omgevingsloket (beperkte inzage van plannen).

Bezwaar indienen moet je doen voor het einde van het openbaar onderzoek. Je richt dit naar het college van burgemeester en schepenen. Dat kan met een aangetekende zending, persoonlijke afgifte (met ontvangstbewijs) in de omgevingsdienst of digitaal via het omgevingsloket.