Openbare onderzoeken mobiliteit

  • De gemeenteraad stelde in zitting van 28 maart 2022 de plaatselijke verlegging van voetweg 70 en het bijhorende rooilijnplan definitief vast. Tegen het besluit van de gemeenteraad kan een georganiseerd administratief beroep worden ingesteld bij de Vlaamse Regering volgens de bepalingen van het decreet houdende de gemeentewegen.
  • De gemeenteraad stelde in zitting van 28 maart 2022 de plaatselijke verlegging van voetwegen 92 en 98, evenals het bijhorende rooilijnplan definitief vast. Tegen het besluit van de gemeenteraad kan een georganiseerd administratief beroep worden ingesteld bij de Vlaamse Regering volgens de bepalingen van het decreet houdende de gemeentewegen.
  • De gemeenteraad stelde in zitting van 25 april 2022 de plaatselijke verlegging van voetweg 76 en het bijhorende rooilijnplan voorlopig vast. Hierover loopt van 9 mei tot en met 7 juni 2022 een openbaar onderzoek.

Meer informatie over deze dossiers vind je via de bijlagen onderaan deze pagina.