Openbare onderzoeken mobiliteit

  • De gemeenteraad stelde in zitting van 27 september 2021 de afschaffing van een chemin particulier op de industriezone en het bijhorende grafisch plan definitief vast. Tegen het besluit van de gemeenteraad kan een georganiseerd administratief beroep worden ingesteld bij de Vlaamse Regering volgens de bepalingen van het decreet houdende de gemeentewegen.
  • De gemeenteraad stelde in zitting van 25 oktober 2021 de plaatselijke verlegging van voetweg 27 en het bijhorende rooilijnplan definitief vast. Tegen het besluit van de gemeenteraad kan een georganiseerd administratief beroep worden ingesteld bij de Vlaamse Regering volgens de bepalingen van het decreet houdende de gemeentewegen.
  • De gemeenteraad stelde in zitting van 29 november 2021 de gedeeltelijke opheffing van de Nederlandlaan en de bijhorende plannen voorlopig vast. Hierover loopt een openbaar onderzoek van 6 december 2021 tot en met 4 januari 2022.

Gedeeltelijke opheffing Nederlandlaan - voorlopige vaststelling gemeenteraad 29/11/2021 (bekendmaking: 01/12/2021)

  • De gemeenteraad stelde in zitting van 29 november 2021 de plaatselijke verlegging van voetwegen 55 en 59 en de bijhorende plannen definitief vast. Tegen het besluit van de gemeenteraad kan een georganiseerd administratief beroep worden ingesteld bij de Vlaamse Regering volgens de bepalingen van het decreet houdende de gemeentewegen.

Verlegging voetwegen 55 en 59 - definitieve vaststelling gemeenteraad 29/11/2021 (bekendmaking: 01/12/2021)

Meer informatie over deze dossiers vind je via de bijlagen onderaan deze pagina.