Openbare onderzoeken mobiliteit

Op deze pagina kan je openbare onderzoeken over mobiliteitsdossiers in Poperinge raadplegen.

VERLEGGING VOETWEG 53

Bij gemeenteraadsbesluit van 25 maart 2024 werd de gedeeltelijke verlegging van voetweg 53 definitief vastgesteld.

Het gemeenteraadsbesluit en de bijhorende plannen kunnen worden geraadpleegd via deze pagina of op afspraak bij de dienst Mobiliteit: Grote Markt 1, 8970 Poperinge, 057 346 606, mobiliteit@poperinge.be.

Tegen het besluit van de gemeenteraad kan een georganiseerd administratief beroep worden ingesteld bij de Vlaamse Regering volgens de bepalingen van het decreet houdende de gemeentewegen.

  • 📅 Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25 maart 2024.
  • 📅 Bekendmaking op 26 maart 2024.

Definitieve vaststelling verlegging voetweg 53