Openbare onderzoeken mobiliteit

Sommige mobiliteitsdossiers worden onderworpen aan een openbaar onderzoek van 30 dagen. Deze zijn hier terug te vinden.

Tijdens het openbaar onderzoek kan je opmerkingen of bezwaren indienen. Je richt deze naar het college van burgemeester en schepenen. Dat kan via een aangetekende zending, persoonlijke afgifte of via e-mail naar de dienst mobiliteit.

Momenteel loopt er tot en met 17 augustus 2021 een openbaar onderzoek over de afschaffing van een sentier particulier op de industriezone.

Daarnaast kan er nog een georganiseerd administratief beroep worden ingesteld bij de Vlaamse Regering over de verlegging van voetweg 34, volgend op de gemeenteraadsbeslissing van 5 juli 2021.