Openbare onderzoeken mobiliteit

Sommige mobiliteitsdossiers worden onderworpen aan een openbaar onderzoek van 30 dagen. Deze zijn hier terug te vinden.

Tijdens het openbaar onderzoek kan je opmerkingen of bezwaren indienen. Je richt deze naar het college van burgemeester en schepenen. Dat kan via een aangetekende zending, persoonlijke afgifte of via e-mail naar de dienst mobiliteit.

Momenteel loopt er tot en met 1 oktober 2021 een openbaar onderzoek over de verlegging van voetweg 27.