Bevraging inwoners Poperinge

Beste inwoner,

We hebben het beste voor met Poperinge en doen er alles aan om onze stad permanent te verbeteren. Daarom organiseren we een korte bevraging om te ontdekken hoe jij Poperinge op verschillende aspecten ervaart.

De bevraging duurt ongeveer 6 minuten en verloopt 100% anoniem. Je eerlijkheid en medewerking worden bijzonder gewaardeerd.

Met de ontvangen gegevens gaat een externe partner aan de slag om jouw Poperinge strategisch te versterken.

Mocht je vragen hebben over de vragenlijst, dan kan je contact opnemen met onze externe partner Moniquet & Company via info@moniquetandcompany.com


Open de vragenlijst

Openbare onderzoeken mobiliteit

Sommige mobiliteitsdossiers worden onderworpen aan een openbaar onderzoek van 30 dagen. Deze zijn hier terug te vinden.

Tijdens het openbaar onderzoek kan je opmerkingen of bezwaren indienen. Je richt deze naar het college van burgemeester en schepenen. Dat kan via een aangetekende zending, persoonlijke afgifte of via e-mail naar de dienst mobiliteit.

Momenteel zijn er geen lopende openbare onderzoeken.