Openbare onderzoeken ruimtelijke planning

Hier vind je een overzicht van de lopende raadplegingen en openbare onderzoeken voor Gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen in opmaak  en van de aanvragen van planologische attesten.

Je vindt er ook terug hoe en wanneer je bezwaren en opmerkingen kan indienen.

RUP WOON- WERKLINT IEPERSEWEG, 1STE GEDEELTELIJKE HERZIENING

De raadplegingsperiode voor dit RUP vond plaats van 26/08/2019 tot 24/10/2019.

Het participatiemoment ging door op 26/09/2019.

Procesnota733,2 Kb(pdf)

Startnota2,1 Mb(pdf)

Verslag participatiemoment173,5 Kb(pdf)

Scopingsnota2,2 Mb(pdf)