Openbare onderzoeken ruimtelijke planning

Hier vind je een overzicht van de lopende raadplegingen en openbare onderzoeken voor Gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen in opmaak  en van de aanvragen van planologische attesten.

Je vindt er ook terug hoe en wanneer je bezwaren en opmerkingen kan indienen.

RUP bedrijfssite Made in Inox

HUIDIGE FASE: ONTWERP

Het ontwerp RUP werd op maandag 30 november 2020 voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad.

Het openbaar onderzoek vindt plaats van 4 januari 2021 t.e.m. 4 maart 2021. Tijdens dit openbaar onderzoek kan iedereen de plannen inkijken bij de Omgevingsdienst, Veurnestraat 22 te Poperinge - na afspraak! Het ontwerp RUP kan je ook digitaal raadplegen via de documenten hieronder.

Bezwaren en opmerkingen kunnen schriftelijk (aangetekend of tegen ontvangstbewijs) of digitaal gericht worden t.a.v. de GECORO, p.a. Grote Markt 1, 8970 Poperinge of via mail naar gecoro@poperinge.be.

Toelichtingsnota4,3 Mb(pdf)

Bestemmingsplan480,5 Kb(pdf)

stedenbouwkundige voorschriften547,7 Kb(pdf)

Procesnota540,4 Kb(pdf)

Ontheffing planMER-plicht154,6 Kb(pdf)

Bekendmaking openbaar onderzoek41,7 Kb(pdf)

Besluit voorlopige vaststelling287,2 Kb(pdf)

FASE SCOPINGSNOTA

Scopingsnota1,7 Mb(pdf)

Scopingsnota aangepast na plenaire2,8 Mb(pdf)

Scopingsnota herneming2,9 Mb(pdf)

FASE STARTNOTA

De raadplegingsperiode voor dit RUP vond plaats van12/11/2018 tot 10/01/2019.

Het participatiemoment ging door op 13/09/2018.

Procesnota733,1 Kb(pdf)

Startnota7 Mb(pdf)

Verslag particiaptiemoment128,2 Kb(pdf)

RUP WOON- WERKLINT IEPERSEWEG, 1STE GEDEELTELIJKE HERZIENING

De raadplegingsperiode voor dit RUP vond plaats van 26/08/2019 tot 24/10/2019.

Het participatiemoment ging door op 26/09/2019.

Procesnota733,2 Kb(pdf)

Startnota2,1 Mb(pdf)

Verslag participatiemoment173,5 Kb(pdf)

Scopingsnota2,2 Mb(pdf)

BEKENDMAKING AANVRAAG PLANOLOGISCH ATTEST AVEVE

De plannen liggen ter inzage van 7 december 2020 tot 5 januari 2021 de Omgevingsdienst, Veurnestraat 22 te Poperinge.

Bekendmaking aanvraag planologisch attest88 Kb(pdf)