Inname openbaar domein

Snel en volautomatisch met je eID of It's me

Heb je thuis een kaartlezer om je eID in te lezen? Of heb je een It's me-account? Vraag de toelating online aan.

Ook als je geen eID-lezer of It's me account hebt, kan je de aanvraag online indienen.

Online aanvragen

Als je als bouwheer of aannemer tijdelijk op een gemeenteweg een stuk van het openbaar domein (voetpad, fietspad, parkeerstrook, rijbaan, ...) wil gebruiken voor de plaatsing van een stelling, container, werfafsluiting, werfkeet, torenkraan, hoogtewerker, bouwlift, bedrijfsvoertuig, ... dan moet je hiervoor een aanvraag indienen. Het openbaar domein mag je immers nooit zonder voorafgaandelijke toestemming innemen.

Procedure

Aanvragen gebeuren steeds online. Na de aanvraag ontvang je onmiddellijk een automatische bevestiging van de aanvraag per e-mail. Na goedkeuring ontvang je de vergunning terug via e-mail samen met een inplantingsplan.

Kostprijs

De machtiging voor de inname van het openbaar domein wordt gratis verleend indien de aanvraag minstens zeven kalenderdagen voor de aanvang wordt ontvangen. Indien de aanvraag minder dan zeven kalenderdagen voor de aanvang wordt ontvangen, wordt een belasting geheven van:

  • 25 euro indien de aanvraag zes, vijf of vier kalenderdagen vooraf wordt ontvangen;
  • 50 euro indien de aanvraag drie kalenderdagen of minder vooraf wordt ontvangen.

De eerste zeven kalenderdagen van de inname van het openbaar domein zijn gratis. Vanaf de daaropvolgende kalenderdag wordt een belasting geheven van 50 euro per begonnen zeven kalenderdagen. Iedere begonnen kalenderdag telt als een volle kalenderdag.

Afzonderlijke aanvragen van dezelfde aanvrager of in opdracht van dezelfde aanvrager op hetzelfde adres tellen als één geheel gedurende één jaar na de aanvang van de eerste aanvraag.

Indien je ervoor kiest om de ontleende verkeersborden door de technische dienst te laten plaatsen, dan kost je dat 50 euro.

Meer info

Beschik je zelf niet over de nodige verkeersborden, dan kan je dat aangeven in het aanvraagformulier. Vink je aan dat je verkeersborden nodig hebt, dan zetten we bij de goedkeuring van de vergunning de nodige borden met het bijhorende opschrift klaar. Je kan de signalisatie dan afhalen en terugbrengen bij de technische dienst.

Voor innames langs gewestwegen is het Agentschap Wegen & Verkeer bevoegd, die tevens een vergunning zal afleveren voor de inname.

Op verkeershinder in Poperinge kun je terecht voor een geografisch overzicht van alle hinder op het openbaar domein.