Inname openbaar domein

Als je als bouwheer of aannemer tijdelijk op een gemeenteweg een stuk van het openbaar domein (voetpad, fietspad, parkeerstrook, rijbaan, ...) wil gebruiken voor de plaatsing van een stelling, container, werfafsluiting, werfkeet, torenkraan, hoogtewerker, bouwlift, bedrijfsvoertuig, ... dan moet je hiervoor een aanvraag indienen. Het openbaar domein mag je immers nooit zonder voorafgaandelijke toestemming innemen.

Procedure

De vergunning wordt steeds online aangevraagd door diegene die de hinder veroorzaakt, vaak is dit een hoofdaannemer of een gespecialiseerde firma aangesteld door de hoofdaannemer. In het geval dat er geen hoofdaannemer is aangesteld, is de bouwheer verantwoordelijk voor het aanvragen van de vergunning.

Na de aanvraag ontvang je onmiddellijk een automatische bevestiging van de aanvraag per e-mail. Na goedkeuring (uiterlijk 5 werkdagen na de aanvraag) ontvang je de vergunning terug via e-mail samen met een inplantingsplan.

Je vergunning verlengen kan snel en digitaal via de link die je vindt in de e-mail van je laatst lopende vergunning. Vind je deze e-mail niet meer?  Vul dan een nieuwe aanvraag in.

Bij een eerste gebruik van het EagleBe Smart City platform kan je je registeren. Via het Eagle Portaal kan je je aanvragen indienen bij elke stad of gemeente in Vlaanderen. Daarnaast krijg je een overzicht van al je ingediende aanvragen en kan je verschillende contactgegevens opslaan zodat deze bij toekomstige aanvragen automatisch worden ingevuld. Zo kan je vanuit het Eagle Portaal innames verlengen, evenementen kopiëren en zoveel meer.

Kostprijs

1/ Duurtijd van de inname

De eerste zeven kalenderdagen van de inname van het openbaar domein zijn gratis. Vanaf de daaropvolgende kalenderdag wordt een belasting geheven van 88 euro per begonnen zeven kalenderdagen. Iedere begonnen kalenderdag telt als een volle kalenderdag.

2/ Tijdig aanvragen

De machtiging voor de inname van het openbaar domein wordt gratis verleend indien de aanvraag minstens zeven kalenderdagen voor de aanvang wordt ontvangen. Indien de aanvraag minder dan zeven kalenderdagen voor de aanvang wordt ontvangen, wordt een belasting geheven van:

  • 29 euro indien de aanvraag zes, vijf of vier kalenderdagen vooraf wordt ontvangen;
  • 59 euro indien de aanvraag drie kalenderdagen of minder vooraf wordt ontvangen.

3/ Ontlenen signalisatie

Beschik je zelf niet over de nodige verkeersborden, dan kan je dat aangeven in het aanvraagformulier. Vink je aan dat je verkeersborden nodig hebt, dan zetten we bij de goedkeuring van de vergunning de nodige borden met het bijhorende opschrift klaar. Je kan de signalisatie gratis afhalen en tijdig terugbrengen bij de Technische dienst. Indien je ervoor kiest om de ontleende verkeersborden door de Technische dienst te laten plaatsen, dan kost dat je 50 euro.

Uitzonderingen

Plan je een evenement dat plaatsvindt op het openbaar domein OF plaatsvindt op privaat terrein en publiek toegankelijk is voor minstens 100 personen OF vergunningen vereist (geluidsafwijking, schenken van sterke dranken, ...) dan moet je dit minstens één maand vooraf aan het stadsbestuur melden. Dit kan via het evenementenplatform.

Meer info

De regelgeving in een blauwe of betalende zone (stadscentrum) blijft steeds van toepassing, ongeacht de aflevering van een machtiging inname openbaar domein.

Digitale parkeerkaarten voor aannemers kunnen verkregen worden door natuurlijke of rechtspersonen die als beroepsactiviteit het bouwen, afbreken, verbouwen, renoveren, inrichten of herstellen van gebouwen en de daarin geplaatste vaste uitrustingsgoederen hebben of die op professionele wijze verhuisactiviteiten uitvoeren.

Voor innames langs gewestwegen is het Agentschap Wegen & Verkeer bevoegd, die tevens een vergunning zal afleveren voor de inname.

Op verkeershinder in Poperinge kun je terecht voor een geografisch overzicht van alle hinder op het openbaar domein.