Openbare onderzoeken ruimtelijke planning

Hier vind je een overzicht van de lopende raadplegingen en openbare onderzoeken voor Gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen in opmaak  en van de aanvragen van planologische attesten.

Je vindt er ook terug hoe en wanneer je bezwaren en opmerkingen kan indienen.

RUP PROVEN CENTRUM HERZIENING.

 RAADPLEGING START- EN PROCESNOTA VAN HET GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN ‘PROVEN CENTRUM HERZIENING’.

Het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Poperinge heeft in zitting van 16 augustus 2021 de start- en procesnota van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Proven Centrum herziening’ goedgekeurd.

In toepassing van artikel 2.2.18 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt een raadpleging over de start- en procesnota van dit RUP georganiseerd dat loopt van maandag 6 september 2021 tot en met donderdag 4 november 2021.

De start- en procesnota van het RUP ‘Proven Centrum herziening’ kunnen gedurende deze periode ingekeken worden in de dienst Omgeving van de stad, Veurnestraat 22 te Poperinge of op de gemeentelijke website www.poperinge.be, onder de rubriek ‘Inspraak’.

Daarnaast wordt op donderdag 7 oktober 2021 om 19.30 uur een participatiemoment georganiseerd in het OC DE Croone, Provenplein 29 te Proven.

Graag vooraf inschrijven via omgevingsdienst@poperinge.be of op 057/346 286.

Opmerkingen en bezwaren kunnen tot 4 november 2021 worden ingediend door:

  • Een aangetekende brief toe te sturen aan het College van burgemeester en schepenen van Poperinge, Grote Markt 1 te 8970 Poperinge.

of

  • Een brief tegen ontvangstbewijs af te geven bij de omgevingsdienst, Veurnestraat 22 te Poperinge

Aankondiging raadpleging356,1 Kb(pdf)

Startnota6,9 Mb(pdf)

Procesnota515,1 Kb(pdf)

RUP WOON- WERKLINT IEPERSEWEG, 1STE GEDEELTELIJKE HERZIENING

De raadplegingsperiode voor dit RUP vond plaats van 26/08/2019 tot 24/10/2019.

Het participatiemoment ging door op 26/09/2019.

Procesnota733,2 Kb(pdf)

Startnota2,1 Mb(pdf)

Verslag participatiemoment173,5 Kb(pdf)

Scopingsnota dd. april 20202,2 Mb(pdf)

Scopingsnota dd. juli 20213 Mb(pdf)

Scopingsnota december 20213 Mb(pdf)