Openbaar onderzoek onteigeningen

Voorlopig onteigeningsbesluit met onteigeningsplan en projectnota. 'Verwerving woning en percelen grond en weiland gelegen Abeleplein 21-22.'

Op 20 december 2021 heeft de gemeenteraad van de stad Poperinge een voorlopig onteigeningsbesluit met onteigeningsplan en projectnota goedgekeurd voor de onteigening van onroerende goederen gelegen Abeleplein 21-22 te Poperinge.

Voor dit voorlopig onteigeningsbesluit met onteigeningsplan en projectnota wordt nu een openbaar onderzoek georganiseerd conform het onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 (artikel 17 tot en met 23) en het besluit van de Vlaamse regering van 27 oktober 2017 tot uitvoering van Vlaams onteigeningsdecreet (artikel 10 tot en met 13).

Het betreft de woning en percelen grond/weiland voor de aanleg van een openbaar plein bekend bij kadaster als Stad Poperinge, 8ste AFDELING (Watou), sectie E, perceelnummers:

  • 906T, woning, met een kadastrale oppervlakte van 5 a 15 ca;
  • 907D, garage en loodsen, met een kadastrale oppervlakte van 19a 48 ca;
  • 887K, boomgaard hoog, met een kadastrale oppervlakte van 18 a 20 ca.

Het openbaar onderzoek loopt van 25/04/2022 t.e.m. 24/05/2022, waarbinnen eventuele bezwaren en/of opmerkingen kunnen ingediend worden.

Het voorlopig onteigeningsbesluit, het onteigeningsplan, de projectnota en het dorpenplan 2021-2026 liggen ter inzage op de Technische Dienst, Ouderdomseweg 9B te 8970 Poperinge tijdens het openbaar onderzoek.

Als u standpunten, opmerkingen of bezwaren wilt formuleren, kan u dat schriftelijk doen tot uiterlijk 24 mei 2022. U kan uw schrijven met opmerkingen of bezwaren op één van de volgende manieren indienen:

  • Aangetekend versturen aan het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1 te 8970 Poperinge.
  • Tegen ontvangstbewijs afgeven aan het onthaal van het stadhuis, Grote Markt 1 te 8970 Poperinge.