Opcentiemen op de onroerende voorheffing

Voor het aanslagjaar 2024 worden 1.215 opcentiemen geheven op de onroerende voorheffing.

  • 📅 Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 18 december 2023.
  • 📅 Bekendmaking op 19 december 2023.

Opcentiemen onroerende voorheffing 2024