Opcentiemen op de onroerende voorheffing

Voor het aanslagjaar 2022 worden 1.215 opcentiemen geheven op de onroerende voorheffing.

  • 📅 Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 20 december 2021.
  • 📅 Bekendmaking op 22 december 2021.

Opencentiemen onroerende voorheffing 2022