Opcentiemen op de onroerende voorheffing

Voor het aanslagjaar 2023 worden 1.215 opcentiemen geheven op de onroerende voorheffing.

  • 📅 Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 19 december 2022.
  • 📅 Bekendmaking op 20 december 2022.

Opcentiemen onroerende voorheffing 2022