Ook vrijwilligers voor noodopvang kinderen nodig

De Poperingse basisscholen bereiden zich volop voor om vanaf maandag 18 mei kinderen in de school les te geven. In een maximaal scenario gaat het om leerlingen van het eerste, tweede en zesde leerjaar. Kinderen die geen les kunnen krijgen en wiens ouders aan een aantal voorwaarden beantwoorden, krijgen op school opvang. Omdat het volledige lerarenkorps in elke school zo goed als volledig ingezet wordt voor de lessen (in kleine groepjes van max. 14 lln.) doen de scholen een beroep op de stad voor de noodopvang. 

De stad Poperinge is van plan een aantal personeelsleden hiervoor in te zetten maar heeft zelf onvoldoende mankracht om alle scholen voldoende mensen aan te bieden. Daarom rekent de stad ook op vrijwilligers.

Wat vragen de scholen (en dus de stad) van de vrijwilligers?

  • Inzet in een basisschool in het centrum van Poperinge of in een deelgemeente
  • Kan per halve dag: van 8.30 tot 12 of 13 u. (afhankelijk per school) of van 12/13 tot 16 u.
  • Periode: 18 mei tot max. eind juni (enkel op schooldagen uiteraard)
  • Keuze tussen opvang van kleuters of lagere schoolkinderen. Voor kleuters gaat het vooral om een actieve begeleiding bij spel en klastaakjes, van min. 1 tot max. 14 kleuters: de school zorgt voor het nodige (spel)materiaal. Voor lagere schoolkinderen gaat het om de begeleiding van kinderen tussen 6 en 12 jaar (1 tot max. 14 kinderen) tijdens de preteaching, begeleiding van hun taken en ontspanningsmomenten.
  • Vrijwilligers zijn min. 18 jaar en werken graag met kinderen. 
  • Vrijwilligers mailen naar huisvanhetkind@poperinge.be met opgave van alle contactgegevens en een beschrijving van de geplande inzet (doelgroep, data enz.).

Wat biedt de stad aan de vrijwilligers?

  • Wie zich enkele halve of hele dagen (max. 1 week in totaal voor de hele periode) inzet, krijgt per halve of hele dag een vrijwilligersvergoeding;
  • Wie bereid is zich voor een langere periode (meer dan een week) te engageren, krijgt een tijdelijk contract (op basis van het loonbarema van een kinderbegeleider).

Huiswerkbegeleiding voor kwetsbare kinderen

Een aantal kinderen hebben het bijzonder moeilijk om thuis hun huiswerk te maken. De stad is daarom op zoek naar vrijwilligers die bereid zijn een kind (tussen 6 en 12 jaar) thuis op te halen en in een toegewezen locatie (bv. de bibliotheek of een buurtsalon of andere stadszaal) het kind te begeleiden en achteraf naar huis te brengen. Vrijwilligers (zonder min. leeftijd) zijn verzekerd maar krijgen voor deze inzet geen vergoeding. Wie bereid is om deze specifieke doelgroep te helpen, mailt naar huisvanhetkind@poperinge.be met opgave van alle contactgegevens en een beschrijving van de geplande inzet.

Gepubliceerd opdonderdag 7 mei 202011.45 u.