Bevraging inwoners Poperinge

Beste inwoner,

We hebben het beste voor met Poperinge en doen er alles aan om onze stad permanent te verbeteren. Daarom organiseren we een korte bevraging om te ontdekken hoe jij Poperinge op verschillende aspecten ervaart.

De bevraging duurt ongeveer 6 minuten en verloopt 100% anoniem. Je eerlijkheid en medewerking worden bijzonder gewaardeerd.

Met de ontvangen gegevens gaat een externe partner aan de slag om jouw Poperinge strategisch te versterken.

Mocht je vragen hebben over de vragenlijst, dan kan je contact opnemen met onze externe partner Moniquet & Company via info@moniquetandcompany.com


Open de vragenlijst

Ondersteuning en bevordering lokale economie in de woonkernen

Ter ondersteuning van de lokale economie en in het bijzonder van de kleinhandel en de kleine ambachten op het grondgebied van de stad Poperinge, kunnen onder voorwaarden subsidies worden toegekend voor de uitvoering van aanpassingswerken, de overname, het herlokaliseren van een bestaande handels- of horecazaak, voor de modernisering en opwaardering van publieksruimten van horecazaken, voor het renoveren van een gevel van een handels- of horecapand, voor investeringen in de digitalisering van de promotie, de verkoopprocessen en voorraadbeheer van handelszaken.

  • 📅 Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 6 juli 2020.
  • 📅 Bekendmaking op 9 juli 2020.

Ondersteuning en bevordering lokale economie in de woonkernen8,5 Mb(pdf)