Ondersteuning bij specifieke vragen, gepaard gaand met dementie

Dementie is meer dan vergeten en kent meerdere oorzaken en kenmerken. Binnen het team van de dienst Seniorenzorg is een referentiepersoon dementie actief. Deze persoon is gespecialiseerd in dit ziektebeeld en kan zowel t.o.v. de persoon zelf als diens mantelzorgers heel wat betekenen:

  • Door het geven van informatie, advies, praktische tips en het bieden van een luisterend oor, hoopt ze jouw draagkracht te verhogen
  • Haar doel is jouw thuissituatie zo lang mogelijk haalbaar houden. Samen met jou gaat ze op zoek naar het gepaste hulpmiddel, de ideale daginvulling, de beste zorg
  • Je autonomie en eigenwaarde wil ze zo veel mogelijk behouden door je zo veel mogelijk zelfstandig te laten doen en hierbij beroep te doen op het lerend vermogen van de persoon met dementie

Deze dienstverlening is gratis.