Ondersteuning bij dementie

Dementie kent meerdere oorzaken en is meer dan vergeten alleen. Binnen de dienst Seniorenzorg is er een persoon aanwezig die gespecialiseerd is in dementie en die zowel klaarstaat voor de persoon zelf, als voor de mantelzorgers.

Als je nood hebt aan informatie, advies, praktische tips of een luisterend oor, kun je altijd bij deze persoon terecht.

Het doel is de thuissituatie zo lang mogelijk haalbaar houden. Samen met jou gaat deze persoon op zoek naar het gepaste hulpmiddel, de ideale dagindeling en de beste zorg om zoveel mogelijk zelfstandig te blijven.

Deze dienstverlening is gratis.