Onderhoud kleine landschapselementen

Aanvraag toelage binnen de 3 weken na de uitvoering van de werken!

De stad voorziet een toelage voor het onderhoud van kleine landschapselementen zoals inheemse hagen, houtkanten, knotbomen en poelen.

  • 📅 Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 27 december 2007.
  • 📅 Bekendmaking op 28 december 2007.

Onderhoud kleine landschapselementen847,6 Kb(pdf)

Vraag hier een subsidie aan