Onderhoud kleine landschapselementen

De stad voorziet een toelage voor het onderhoud van kleine landschapselementen zoals inheemse hagen, houtkanten, knotbomen en poelen.

  • 📅 Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 27 december 2007.
  • 📅 Bekendmaking op 28 december 2007.

Onderhoud kleine landschapselementen847,6Kb(pdf)