Omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunningsaanvraag wordt voortaan digitaal aangevraagd. Deze moet ingediend worden via de website http://www.omgevingsloket.be/.

Heb je plannen? Contacteer dan zeker de omgevingsdienst voor bijhorende info zoals stedenbouwkundige voorschriften, randvoorwaarden voor de aanvraag, vooradvies, en dergelijke.

UPDATE CORONAMAATREGEL: NOODBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING:

De Vlaamse Regering heeft op 24 maart 2020 reeds maatregelen getroffen wat betreft de omgevingsvergunningsprocedures.

KORT SAMENGEVAT:

  • de beslissingstermijnen van de omgevingsvergunningsaanvragen met de vereenvoudigde procedure worden met 30 dagen verlengd (van 60 naar 90 dagen).
  • de beslissingstermijnen van de omgevingsvergunningsaanvragen met de gewone procedure worden met 60 dagen verlengd (van 105 of 120 dagen naar 165 of 180 dagen).
  • de lopende openbare onderzoeken worden opgeschort op 24 maart 2020 en  worden verder gezet na 24 april 2020. Tussen die datums kunnen wel bezwaren worden ingediend.
  • de nog op te starten openbare onderzoeken worden pas gestart na 24 april 2020.
  • de beslissingen in beroep worden verlengd met 60 dagen.
  • de periode waarbinnen beroep kan worden ingesteld wordt ook met 30 dagen verlengd (van 30 naar 60 dagen). Dit betekent ook dat de uitvoering van een door de gemeente afgegeven vergunning pas kan starten na 65 dagen (35+30). Dit geldt voor alle dossiers die vergund worden na 24 maart 2020.

Het besluit van de Vlaamse Regering vindt u hier.

Vergunning

Zomaar ergens een huis bouwen of verbouwen, een tuinhuis plaatsen of een zwembad aanleggen is niet mogelijk. In principe heb je voor het bouwen of verbouwen altijd een omgevingsvergunning nodig. Voor bepaalde werken is echter geen vergunning vereist. De Vlaamse overheid beschikt over een lange lijst van activiteiten die vrijgesteld zijn van vergunning. Komt jouw geplande werk niet op de lijst voor, dan heb je een vergunning nodig. Een overzicht hiervan kan je terugvinden op de website van het departement Omgeving.

Architect

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen kleine en grote werken. Bij bepaalde kleine werken (tuinhuis, carport, afsluiting, ...) voorziet de wet dat de bouwheer zelf de bouwplannen mag tekenen. Je hoeft dus geen beroep te doen op een architect om je dossier samen te stellen. Voor de grote werken, zoals het bouwen of grondig verbouwen van een woning, is de medewerking van een architect wel vereist. Op de website van het departement Omgeving kan je terecht voor een overzicht van de werken die vrijgesteld zijn van de medewerking van een architect.