Omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunningsaanvraag wordt voortaan digitaal aangevraagd. Deze moet ingediend worden via de website http://www.omgevingsloket.be/.

Heb je plannen? Contacteer dan zeker de dienst Omgeving voor bijhorende info zoals stedenbouwkundige voorschriften, randvoorwaarden voor de aanvraag, vooradvies, en dergelijke.

Vergunning

Zomaar ergens een huis bouwen of verbouwen, een tuinhuis plaatsen of een zwembad aanleggen is niet mogelijk. In principe heb je voor het bouwen of verbouwen altijd een omgevingsvergunning nodig. Voor bepaalde werken is echter geen vergunning vereist. De Vlaamse overheid beschikt over een lange lijst van activiteiten die vrijgesteld zijn van vergunning. Komt jouw geplande werk niet op de lijst voor, dan heb je een vergunning nodig. Een overzicht hiervan kan je terugvinden op de website van het departement Omgeving.

Architect

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen kleine en grote werken. Bij bepaalde kleine werken (tuinhuis, carport, afsluiting, ...) voorziet de wet dat de bouwheer zelf de bouwplannen mag tekenen. Je hoeft dus geen beroep te doen op een architect om je dossier samen te stellen. Voor de grote werken, zoals het bouwen of grondig verbouwen van een woning, is de medewerking van een architect wel vereist. Op de website van het departement Omgeving kan je terecht voor een overzicht van de werken die vrijgesteld zijn van de medewerking van een architect.