Noodnummers

Belangrijke hulp- en infonummers

 • Algemene inlichtingen = 1207
 • Antigifcentrum = 070 245 245
 • Awel, de vroegere kinder- en jongerentelefoon = 102
 • Brandweer, niet-dringende interventies = 1722 (enkel operationeel bij noodweer)
 • Brandwondencentrum Gent = 09 332 34 90
 • Card Stop = 078 170 170
 • Child Focus = 116 000
 • De Druglijn (drank, drugs, pillen en gokken) = 078 15 10 20
 • Docstop, bij diefstal identiteitskaart of paspoort = 00800 2123 2123
 • Gasgeur = 0800 65 0 65
 • Kankerfoon (Stichting tegen Kanker) = 0800 15 802
 • Meldpunt geweld = 1712
 • Rode Kruis = 105
 • Storingen en defecten op het elektriciteitsnet = 078 35 35 00
 • Teleblok (studenten) = 0800 13 14 4
 • Teleonthaal (Voor hulpverlening bij levensmoeilijkheden) = 106
 • Veilig Vrijenlijn (info over aids, soa en anticonceptie) = 078 15 15 15
 • Vertrouwenscentra Kindermishandeling = 050 34 57 57
 • Vlaamse infolijn = 1700
 • Vlaamse kankertelefoon = 078 150 151
 • Wachtdienst apothekers = 0903 99 000
 • Wachtdienst huisartsen = 1733
 • Wachtdienst tandartsen = 0903 399 69
 • Wachtdienst oogartsen = 057 33 43 00
 • Zelfmoordlijn = 1813