De provincie werkt aan de ruimtelijke toekomst voor Poperinge

Poperinge en de provincie West-Vlaanderen maken een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) op voor de herziening van het kleinstedelijk gebied Poperinge. Met dit planproces wordt in eerste plaats de grenslijn vastgelegd tussen het kleinstedelijk gebied en het buitengebied. Daarnaast wordt er in dit proces een toekomstvisie voor de brandweer en het containerpark opgemaakt. Maar er wordt ook gezocht naar ruimte voor kleinhandel, aanvullende mogelijkheden op de site van het Mariaziekenhuis, locaties voor indoorrecreatie en bedrijvigheid.

De deputatie van de provincie West-Vlaanderen heeft in haar zitting van 17 maart 2022 de start- en procesnota van het PRUP 'Herziening Afbakening Kleinstedelijk Gebied Poperinge' goedgekeurd. Nu volgt een periode van inspraak van maandag 28 maart tot en met vrijdag 27 mei 2022.

Tijdens de periode van inspraak worden er twee momenten georganiseerd:

  • Infomarkt op 20 april van 16 tot 20 u. in jeugdcentrum De Kouter, Komstraat 30 in Poperinge.
  • Digitale toelichting (webinar) op 26 april om 19 u.: deelnemen kan via de browser.

Daarnaast kan iedereen tijdens de publieke raadpleging de documenten inkijken en ideeën en opmerkingen geven over de startnota. Alle informatie hoe dit kan is te vinden op de website www.west-vlaanderen.be/afbakeningPoperinge

Gepubliceerd opdinsdag 15 maart 202216.04 u.