Belastingen en retributies

De gemeenteraad hernieuwde enkele belastingen en retributies:

  • Heffing van 1.215 opcentiemen op de onroerende voorheffing voor het aanslagjaar 2021.
  • Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting van 8 % voor het aanslagjaar 2021.
  • Belasting m.b.t. inrichtingen met een specifieke hinder en/ of impact op hun onmiddellijke omgeving (bank- en financieringsinstellingen, brandstofverdeelslangen, masten en pylonen) voor de aanslagjaren 2021 t.e.m. 2025.
  • Belasting op het verstrekken van logies voor het aanslagjaar 2021.
  • Retributie op de afgifte van administratieve stukken (identiteitsbewijzen, reisdocumenten, rijbewijzen,…).

Daarnaast besliste de raad om ook in 2021 geen terrasbelasting te heffen omwille van de aanhoudende coronacrisis. 

Gepubliceerd opdinsdag 22 december 20209.00 u.