Agentschap Zorg en Gezondheid adviseert voorzorgsmaatregelen tegen blootstelling aan PFAS

In juni 2021 besliste de Vlaamse regering om alle locaties met een verhoogd risico op PFAS-verontreiniging in kaart te brengen. De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) liet daarom recent in Poperinge een verkennend bodemonderzoek uitvoeren op de brandweersites in de Doornstraat en in de Haringestraat. Verdere onderzoeken op de site van de voormalige kaarsenfabriek Dezillie in de Diepemeers en op de site Eurofreez in Proven lopen nog. Het Agentschap Zorg en Gezondheid stelt uit voorzorg enkele maatregelen in.

Poperinge is snel ingegaan op de vraag van de Vlaamse overheid om locaties te inventariseren en te rapporteren waar er mogelijks PFAS-verontreiniging is. De beide brandweersites leken risicovol doordat er in het verleden herhaaldelijk brandblusoefeningen zijn gebeurd. Op de site van de voormalige kaarsenfabriek hebben er meer dan 40 jaar geleden een aantal grote industriële branden plaatsgevonden waarbij PFAS-houdend blusschuim werd gebruikt. In de periode dat de brandweer fluorhoudend blusschuim gebruikte, heeft het ook een aantal keren gebrand bij Eurofreez in Proven. Daarom werd ook deze site opgenomen. Ook die branden dateren al uit een ver verleden. De brandweer gebruikt al meer dan tien jaar geen dergelijk schuim meer.

Zodra Poperinge de adviezen van Zorg en Gezondheid kreeg, werden de nodige maatregelen genomen en informeerde de stad de omwonenden.

Verder onderzoek nodig

OVAM doet volop metingen in heel Vlaanderen, op alle sites waar een vermoeden is van verhoogde PFAS-aanwezigheid. Op verschillende meetpunten stelden ze verhoogde waarden vast. Op de brandweersite Doornstraat zijn de bodem en het grondwater verontreinigd. Verder bodemonderzoek is nodig om na te gaan of er een risico is voor mens en milieu. De meetresultaten aan de brandweersite van Roesbrugge tonen geen ernstige verontreiniging aan. De sites van de kaarsenfabriek in de Diepemeers en Eurofreez in Proven worden momenteel nog onderzocht.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid adviseert op alle sites enkele voorzorgsmaatregelen, om blootstelling aan PFAS te beperken. Het Agentschap waarschuwt vooral voor het gebruik van grondwater, en legt de nadruk op gevarieerde voeding en voldoende hygiëne. Als je in contact komt met PFAS heeft dat niet onmiddellijk gevolgen voor je gezondheid, maar op lange termijn kan dit wel zo zijn. Het wetenschappelijk onderzoek naar PFAS en de mogelijke impact op onze gezondheid loopt nog, op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten en meetresultaten kan het Agentschap de maatregelen aanpassen.

De inwoners die in een straal van 100 meter rond de sites wonen, kregen een brief in de bus met meer uitleg.

Wie in een straal van 500 meter rond de brandweersite in de Doornstraat woont krijgt ook de aanbeveling om geen putwater te gebruiken als drinkwater, om te koken, om je zwembad te vullen of je moestuin water te geven. Je mag putwater wel gebruiken om bijvoorbeeld je auto te wassen, toilet door te spoelen of sierplanten water te geven, maar het is duurzamer om daarvoor regenwater te gebruiken.

Je vindt het volledige overzicht met maatregelen op www.poperinge.be/pfas.

Gepubliceerd opdonderdag 21 april 20228.57 u.