Nieuws uit de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 augustus 2022

Korte nieuwsberichten uit de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 29 augustus 2022.

Algemene gemeentelijke politieverordening

De raad hechtte goedkeuring aan de toevoeging van twee artikelen aan de algemene gemeentelijke politieverordening:

Visienota regionaal mobiliteitsplan 

De raad neemt kennis van de visienota voor het regionaal mobiliteitsplan van Vervoerregio Westhoek. Dat plan zal een kader geven aan het gewenste mobiliteitsbeleid voor de vervoerregio. De visienota doet geen uitspraak over budgetten en verantwoordelijkheden, maar omschrijft louter het toekomstbeeld dat de steden, gemeenten, provincie en Vlaamse actoren vertegenwoordigd in de vervoerregio nastreven. De nota moet dan ook in die zin worden gelezen.

Piloottraject 'Boekstart voor kleuters'

De raad keurt de engagementsverklaring van het piloottraject  ‘Boekstart voor kleuters’ goed. Het traject duurt twee jaar en wordt in co-creatie met de deelnemende bibliotheken ontwikkeld, met als doel de brug te slaan tussen de voorschoolse leeftijd en de eerste kleuterklas. De bibliotheek wil zo expertise opbouwen over taalmethodieken en interactief voorlezen in het kleuteronderwijs.

Het traject richt zich op klassen van het eerste kleuter, waarbij er maximum vijf klassen kunnen meedoen. Voor het piloottraject Boekstart voor kleuters krijgt  Iedereen Leest extra middelen, zodat deelname voor alle betrokkenen gratis is. Leerkrachten die zich engageren, krijgen de kans om een online leertraject rond interactief voorlezen te volgen.

Reglement Minder Mobielen Centrale Mobitwin Poperinge

De raad gaat akkoord met het reglement voor de Minder Mobielen Centrale Mobitwin Poperinge, georganiseerd door Buurthulp Nestor Poperinge in samenwerking met Mpact vzw. De recente samenwerking tussen Mpact vzw en Buurthulp Nestor Poperinge resulteerde in een vervoersreglement. De opmaak van dat nieuwe reglement was nodig om duidelijke afspraken binnen de nieuwe werking van de Minder Mobielen Centrale te hebben.

De grootste wijzigingen binnen het reglement houden het volgende in :

  • Aanvragen op doorverwijs van een sociale dienst zijn toegelaten voor een periode van maximum 3 maanden.
  • De aanvragen dienen 2 dagen op voorhand te gebeuren.
  • De aanvragen verlopen telkens via Buurthulp Nestor Poperinge.
  • Aanvragen tot maximum 3 maanden voor de ritdatum mogen naar Buurthulp Nestor.
  • Elke gebruiker betaalt per kalenderjaar lidgeld aan de MMC.
  • Korte ritten (<6 km) verlopen tegen een vast tarief van 6 km.
  • Chauffeurs die wachten tot de gebruiker terug is hebben recht op een forfait van 3 km per begonnen half uur. Het eerste half uur is inbegrepen in de rit en levert geen extra forfait.
  • Een gebruiker mag max. 3 ritten op weekbasis vragen (max. 15 ritten op maandbasis).
Gepubliceerd opdinsdag 30 augustus 20228.00 u.