Nieuws uit de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 29/01/2024

Korte nieuwsberichten uit de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 29 januari 2024.

Retributie op afgifte administratieve stukken

Het retributiereglement op de afgifte van administratieve stukken werd gewijzigd.

  • Implementatie elektronische verblijfsdocumenten voor vreemdelingen jonger dan 12 jaar.

Na de modernisering van de elektronische kaarten voor vreemdelingen van 12 jaar en ouder, worden ook de verblijfstitels en -documenten voor vreemdelingen jonger dan 12 jaar gemoderniseerd. 

Sinds 15 januari 2024 worden er geen kinderidentiteitsstukken voor niet-Belgische kinderen meer afgegeven. De stukken die al in omloop zijn blijven geldig tot hun einddatum. Net als kidsID's voor Belgische kinderen zijn elektronische verblijfskaarten voor niet-Belgische kinderen onder de 12 jaar niet verplicht. 

  • Aanvraag activeringscode en -link voor een digitale sleutel, zonder eID of eVK.

Om toegang te krijgen tot beveiligde online overheidsdiensten kan je verschillende digitale sleutels gebruiken. Je inloggen met je elektronische identiteitskaart of verblijfskaart is de veiligste manier. Bij gebrek aan eID kan je inloggen met een beveiligingscode. Daar heb je een activatiecode en -link voor nodig. 

De raad beslist om voor niet-inwoners van Poperinge een retributie van 5 euro te heffen.

  • Afgifte van het attest 'Aanvraag tot verkrijging van de Belgische nationaliteit' en de daaropvolgende administratieve prestaties om de volledigheid van het dossier te onderzoeken.

Om de Belgische nationaliteit aan te vragen, wordt een dossier samengesteld. De aanvrager betaalt voor elke nationaliteitsverklaring een registratierecht bij het het bevoegde kantoor.

De raad beslist om hierop een retributie van 50 euro te heffen.

Poperinge koopt bijkomend perceel voor toegangsweg Duitse toren

De brandweer adviseerde een bredere toegangsweg voor de Duitse toren, zodat brandweerwagens er een draaicirkel kunnen maken. Poperinge koopt daarom een bijkomend perceel grond met een oppervlakte van 59ca voor 1000 euro. De verkoopbelofte werd ondertekend.

Woonuitbreidingsgebied Roesbrugge

Op 13 oktober 2023 duidde de Vlaamse regering 20 gebieden in West-Vlaanderen voorlopig aan als watergevoelig openruimtegebied. De regering wil overstromingsgebieden vrijwaren en het fysisch systeem structureren volgens het Structuurplan Vlaanderen. 

Het openbaar onderzoek voor deze voorlopige aanduiding loopt van 15 december 2023 tot en met 2 februari 2024.

Voor het grondgebied Poperinge werd een deel van Roesbrugge als watergevoelig openruimtegebied aangeduid. Het gaat om het woonuitbreidingsgebied ten noordoosten van de dorpskern. De 4ha is grotendeels onbebouwd en bestaat uit weiland met losstaande bomen langs doorkruisende waterlopen. In zuidoostelijke hoek ligt een loods.

Volgens het gewestplan Ieper-Poperinge is er bebouwing mogelijk in dit woonuitbreidingsgebied. De bestemming binnen het watergevoelig openruimtegebied heeft waterbeheer, natuurbehoud, bosbouw, landschapszorg, landbouw en recreatie als nevengeschikte functies. 

In de bindende bepalingen van het herziene Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van Poperinge van 21 maart 2019 staat dat het woonuitbreidingsgebied in Roesbrugge achter het Roesbruggeplein terug een open ruimte functie krijgt. Dit wordt meegenomen in het ruimtelijk uitvoeringsplan voor het dorp. Het woonuitbreidingsgebied ten noordoosten van de dorpskern wordt dan geschrapt.

Reglement op gebruik van elektriciteit voor foren

Foren die door Poperinge georganiseerd worden, kunnen gebruik maken van aansluitkasten voor elektriciteit. Het reglement werd vereenvoudigd. De belangrijkste wijziging is het tarief. Vroeger was er een vast en een variabel gedeelte, nu is er nog 1 tarief per aansluiting per dag.

Het vernieuwde reglement ligt in lijn met het nog goed te keuren reglement voor het gebruik van aansluitkasten voor evenementen op het openbaar domein.

Reglement voor kermis- en ambulante activiteiten op openbaar domein

Enkele artikels in het reglement voor kermisactiviteiten worden gewijzigd. De retributie van de attracties werd aangepast. Het reglement slaat op alle kermissen die de stad organiseert. Vanaf dit jaar valt ook de carnavalsfoor onder deze reglementering.

Reglement 't Rommelt op de Markt

De raad keurt het reglement voor de 27ste editie van de antiek- en rommelmarkt op 1 mei in het stadscentrum goed. De markt vindt plaats op de Grote Markt, G. Gezellestraat, Paardenmarkt, Goudenhoofdstraat, Ieperstraat, Vroonhof,  de Priesterstraat (tussen Vroonhof en Vlamingstraat), Vlamingstraat, Garenstraat, Burg. Bertenplein (tot aan de Hondstraat), Hondstraat en Gasthuisstraat.

Er is ook opnieuw een kinderrommelmarkt in samenwerking met Huis van het Kind. Dit jaar vind je de kinderrommelmarkt op het B. de Sagherplein.

Verkoop bouwland Westvleteren

Eind oktober 2022 keurde de raad het ontwerp van verkoopsvoorwaarden voor een openbare verkoop van landbouwpercelen van het OCMW goed. De percelen liggen buiten het grondgebied van Poperinge en worden verpacht aan pachters die niet in Poperinge wonen.

13 loten werden te koop aangeboden. Op loten 5 en 8 kwam geen bod. Alle andere loten werden verkocht tegen de instelprijs. Lot 5 werd intussen ook verkocht, voor lot 8 lopen onderhandelingen met de pachter.

Kort na het laatste bod toonde de Vlaamse Landmaatschappij interesse in het perceel. Zij werden gecontacteerd door de pachter, die met hen een ruiloperatie wil aangaan. De Vlaamse Landmaatschappij wil het perceel zaailand langs de Kraaistraat in Westvleteren, sectie E, nr. 580A aankopen. De onderhandelingen met de pachter lopen nog. De Vlaamse Landmaatschappij wil dat het OCMW van Poperinge een verkoopbelofte aangaat tot 1 juni 2024.

De raad keurde het ontwerp van eenzijdige belofte van verkoop goed.

Gepubliceerd opdinsdag 30 januari 20249.00 u.