Nieuws uit de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 augustus 2023

Korte nieuwsberichten uit de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 28 augustus 2023.

Poperinge koopt woning in Ieperstraat

De stad bereidt de vernieuwing van de stationsomgeving voor. Het afgewerkte masterplan werd goedgekeurd. Er is meer ruimte nodig om dit nieuwe regionale vervoersknooppunt uit te bouwen. Verschillende vervoersmodi krijgen er een plaats. Om die ruimte te creëren koopt Poperinge een woning in de Ieperstraat aan.

Overeenkomst met WEngage voor noodplanning en crisisbeheer

Elk stads- of gemeentebestuur staat in voor crisiscommunicatie naar de bevolking toe. In een noodsituatie moet het bestuur ook een contactcenter voorzien.

Het Nationaal Crisiscentrum heeft sinds 2011 een callcenter om mensen in noodsituaties te informeren. Zij sloten voor de periode 2023-2027 een nieuw raamcontract af met de Belgische onderneming WEngage. Die onderneming is permanent stand-by en kan het infonummer binnen het uur openen. Het aantal operatoren wordt aangepast aan de noden. Zij krijgen een opleiding in samenwerking met het NCCN en FOD Volksgezondheid. 

Elke lokale overheid die met een noodsituatie geconfronteerd wordt, kan dit callcenter inschakelen. Er zijn geen abonnementskosten. Het lokale bestuur betaalt enkel de effectieve activerings- en gebruikskosten, waaronder de personeelskost en de telefoonkosten tijdens de periode dat het nummer ter beschikking is.

De gemeenteraad keurt de nieuwe overeenkomst met WEngage goed.

Schenking schilderij wordt aanvaard

De gemeenteraad aanvaardt de schenking van een schilderij.

Gepubliceerd opdinsdag 29 augustus 20239.00 u.