Nieuws uit de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 25 maart 2024

Korte nieuwsberichten uit de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 25 maart 2024.

Schenking erfgoedvoorwerpen

Verschillende personen willen erfgoedvoorwerpen aan Poperinge schenken. De gemeenteraad aanvaardt de schenkingen en keurt de schenkingsaktes goed voor deze voorwerpen:

  • onderdeel van de schandpaal van Poperinge (15de eeuw)
  • schilderij
  • houten vloerbollen

Kleinschalige waterzuivering Jonkheidstraat - Steenvoordestraat

In juli 2023 werd het Vlaamse subsidieprogramma 2023 deel 1 voor aanleg en verbetering van gemeentelijke rioleringen en kleinschalige waterzuiveringsinstallaties goedgekeurd. Voor Poperinge werd het project KWZI Jonkheidstraat - Steenvoordestraat in het programma opgenomen. Tegen 27 juli 2024 moet Poperinge het voorontwerp van het dossier indienen bij de VMM. De gemeenteraad keurt nu het bestek en de raming goed om een ontwerper aan te stellen.

Verlegging voetweg 53

Tussen de Vlamertingseweg en de Kemmelbeek komt een buffergracht. Daarvoor wordt voetweg 53 verlegd, langs de nieuwe buffergracht, de oever van de Kemmelbeek en een afwateringsgracht van Aquafin. Zo worden verschillende omliggende percelen niet meer door de voetweg doormidden gesneden. De gemeenteraad stelde de plannen voorlopig vast in december 2023, nu volgde de definitieve vaststelling.

Reglement ambulante activiteiten op openbare markten en openbaar domein

Het reglement voor ambulante activiteiten op openbare markten en openbaar of privaat domein werd aangepast. De Vlaamse overheid actualiseerde de wetgeving in 2023, de nieuwe regels treden in werking op 1 april 2024.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Marktkramers moeten geen leurkaart meer hebben, ze moeten enkel correct ingeschreven zijn in de Kruispuntbank der ondernemingen.
  • Nieuwe termijnen bij definitieve opheffing van een standplaats per abonnement: minstens 6 maanden bij wijziging standsplaats met behoud abonnement en minstens 12 maanden bij definitief verlies van standsplaats en abonnement.

Er worden daarnaast nog 2 wijzigingen voorgesteld:

  • Het wordt mogelijk om een seizoensabonnement aan te gaan. Zo kunnen marktkramers die seizoensproducten verkopen een abonnement nemen voor een vaste standsplaats tijdens een bepaald seizoen. Buiten het seizoen wordt dit een losse standplaats.
  • In de artikelen 33 en 35 stond dat de burgemeester vooraf toestemming moet geven voor een occasionele standplaats met een niet-commercieel karakter. Dit wordt vervangen door het college van burgemeester en schepenen.

Aankoop van een koelwagen

De gemeenteraad keurt het bestek, de raming en de plaatsingsprocedure voor een nieuwe koelwagen goed. De dienst maaltijden aan huis (Seniorenzorg) bezorgt dagelijks ongeveer 100 gesealde maaltijden aan cliënten in groot Poperinge. Dit doen ze met 2 bestelwagens. De oudste dateert van 2011 en is aan vervanging toe. Het nieuwe voertuig moet volgens de voedselveiligheidsvoorschriften met een koelsysteem uitgerust worden. 

Gepubliceerd opdinsdag 26 maart 20249.00 u.