Nieuws uit de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 1 juli 2024

Korte nieuwsberichten uit de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van maandag 1 juli 2024.

Samenwerking met Kwadraat en Eerstelijnszone Westhoek

Poperinge engageert zich met Kwadraat en Eerstelijnszone Westhoek voor toegankelijke, ambulante en gemeenschapsgerichte psychologische zorg. De partners werken samen om problemen vroeg te detecteren en te signaleren en zorgen voor toeleiding en voldoende beschikbare en toegankelijke gepaste zorg. Door de samenwerking kunnen de drie partners ook kennis en expertise uitwisselen en gegevens monitoren en meten.

Financiering psychologische functies in eerste lijn

Poperinge sluit een overeenkomst af met Kwadraat, voor de financiering van psychologische functies in de eerste  lijn. Via netwerken en lokale multidisciplinaire samenwerkingsverbanden moet geestelijke gezondheidszorg toegankelijker worden. De eerstelijnspsychologische functie wordt verder uitgebouwd en lichte tot matige problemen kunnen ambulant behandeld worden. Het bestaande aanbod wordt zo aangevuld, volgens de hervormingen in de geestelijke gezondheidszorg. Die focussen op vindplaatsgericht werken, om groepen te helpen die zelf moeilijk zorg vinden. 

Reglement deelfietsen

Buurthulp Nestor kocht een riksja, als duurzame aanvulling voor de vervoersdienst voor minder mobiele inwoners. De riksja werd opgenomen in een overkoepelend gebruiksreglement voor deelfietsen, dat ook geldt voor de deelfietsen van het buurtsalon en het dorpspunt in Krombeke.

Restauratie Onze-Lieve-Vrouwekerk

De raad keurde het bedrag voor de bijkomende werken en het eindbedrag voor de restauratie van de zuidgevel van de Onze-Lieve-Vrouwekerk goed. 

De noordgevel werd in 2024 gerestaureerd, in september 2023 startten de werken aan de zuidgevel. Tijdens de uitvoering werd vastgesteld dat de natuursteen van de maaswerken in slechtere staat was dan verwacht. De architect en de aannemer inspecteerden de gevel samen met het Agentschap Onroerend Erfgoed. Meer natuursteen moest vervangen worden om de gevel te herstellen. De werken aan de zuidgevel bedragen nu in totaal 160.000 euro inclusief btw.

Fietspad Krombeke-Vleteren

Het Fietsfonds voorziet fietspaden tussen Westvleteren en Krombeke langs de Krombekestraat en de Graaf van Hoornweg. De raad keurt een bijkomende samenwerkingsovereenkomst goed met de provincie West-Vlaanderen, de gemeente Vleteren en Aquafin. Die overeenkomst bepaalt de nadere regeling voor de gunningsprocedure, de uitvoering van de werken en de kostenverdeling. 

Een eerste overeenkomst werd eerder al goedgekeurd, met de planning om de infrastructuur op het Bovenlokale Functionele Fietsroutenetwerk aan te leggen. 

Na het zomerverlof starten de werken in Vleteren. De uitvoering in Poperinge volgt in 2025.

Schenkingen Hopmuseum

De raad aanvaardt de schenking van deze erfgoedvoorwerpen aan het Hopmuseum:

  • een schilderij van een hopveld, dat in cafetaria De Stadsschaal hing
  • een Siemens vochtmeter voor hop
Gepubliceerd opdinsdag 2 juli 20249.00 u.