Nieuwe Pincode

Snel en volautomatisch

Vraag de PIN/PUK code online aan. Hiervoor heb je geen kaartlezer of eID nodig. De dienst Burgerzaken stuurt je een uitnodiging wanneer de codes geleverd werden.

Online aanvragen

Met de elektronische identiteitskaart kan men een document digitaal ondertekenen en op afstand, bijvoorbeeld via het internet, bewijzen dat men wel degelijk de persoon is die men beweert te zijn (authenticatie). Om misbruik te vermijden zijn die mogelijkheden, net zoals bij een bankkaart, beveiligd met een PIN-code (Personal Identification Number).

Bij de aanmaak van een nieuwe elektronische identiteitskaart verstuurt de kaartproducent de codes, via een document, naar de burger. Indien men de PIN-code (en PUK-code) niet meer kent en niet meer in het bezit is van dit document kan men een nieuwe code aanvragen.

Voorwaarden

Je bent in het bezit van een elektronische identiteitskaart (eID, KidsID of eVK).

Wat meebrengen

Je identiteitskaart, KidsID of vreemdelingenkaart.

Kostprijs

5 euro