Modder op de weg

Wanneer er bij veldwerkzaamheden modder achterblijft op de openbare weg, is het de landbouwer aangeraden om:

  • signalisatieborden te plaatsen die de andere weggebruikers hiervoor waarschuwen;
  • de openbare weg zo snel mogelijk terug proper te maken;
  • en pas daarna de signalisatieborden weg te nemen.
Indien dit niet gebeurt, kan de landbouwer aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen.

De signalisatieborden met het opschrift "MODDER" kun je bekomen bij de dienst ondernemen en kosten 30 euro per 2 borden (gelieve cash mee te nemen). 

Belangrijk voor de landbouwer, loonwerker en transporteur

Gaat het om een drukke weg of een ernstige vervuiling van het wegdek, verwittig dan in ieder geval de politie. Deze zal het gevaar signaleren en eventueel het verkeer omleiden. Let wel, dit ontslaat je niet van je plicht tot reinigen van het wegdek en van je aansprakelijkheid in een eventueel ongeval!

Voor je eigen veiligheid is het aan te raden om bij duisternis en bij slecht weer (mist, regen) altijd reflecterende kledij te dragen tijdens de werkzaamheden op de weg.