Modaliteiten vergaderingen raad voor maatschappelijk welzijn

Fysieke vergaderingen van de raad in zijn geheel  die plaatsvinden in het stadhuis worden opnieuw toegelaten onder bepaalde modaliteiten.

  • 📅 Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 5 juli 2021.
  • 📅 Bekendmaking op 9 juli 2021.

Modaliteiten vergaderingen raad voor maatschappelijk welzijn