Modaliteiten vergaderingen raad voor maatschappelijk welzijn

Fysieke vergaderingen van de raad in zijn geheel die plaatsvinden in het stadhuis worden niet meer toegelaten. Gezien de huidige omstandigheden en gelet op de aanhoudende aanbevelingen van de hogere overheden is het te risicovol om met een groep mensen relatief dicht van elkaar en in aanwezigheid van publiek samen te komen.  

  • 📅 Goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 29 november 2021.
  • 📅 Bekendmaking op 1 december 2021.

Modaliteiten vergaderingen raad voor maatschappelijk welzijn