Microproject 'Durahop'

De hopsector, die zeer sterk regionaal geconcentreerd is in de grensregio, staat voor enkele belangrijke uitdagingen. Door de marktgerichte omschakeling van bitterhoppen naar aromahoppen, wordt de intrinsieke kwaliteit van de afgeleverde hop een belangrijke beoordelingsparameter. Het opvolgen van het alfagehalte en oliegehalte tijdens en na de oogst is cruciaal om de hop op het ideale tijdstip te kunnen plukken en zo de beste kwaliteit te kunnen aanbieden aan de brouwerijen.

Bovendien dringt een verdere verduurzaming van de teelt zich op. Enerzijds moeten duurzame alternatieven gezocht worden voor het verdwijnen van de erkenning van gewasbeschermingsmiddelen, anderzijds willen de telers zelf ook streven naar een duurzamere teelt om zo hun product beter in de markt te kunnen zetten. Door de hoptelers van elkaar te laten leren, over de grens heen, willen we komen tot een duurzamere hopteelt met een optimale kwaliteit in de grensregio.

Vanaf eind augustus tot eind september volgt Inagro het alfagehalte en hopoliegehalte van de hop op een tiental percelen op. Zo kunnen ze het ideale pluktijdstip inschatten.

Deze hopanalyses gebeuren in het labo van Inagro volgens de vastgelegde Europese methodes voor hopanalyses. Het nadeel van die analysemethodes is dat ze tijdrovend zijn en de resultaten dus niet de dag zelf gekend zijn. Aangezien de hop tijdens de afrijping snel evolueert, is een snel analyseresultaat heel belangrijk om het ideale pluktijdstip te kunnen bepalen.

In het Interreg-project Durahop wordt in 2019 en 2020 een NIR-analysetoestel ter beschikking gesteld voor de hoptelers. Het toestel staat in Poperinge. De hoptelers uit de grensregio Frankrijk, Vlaanderen en Wallonië kunnen ook komen met hun hopstalen om deze te laten analyseren. Analyses op basis van NIR zijn snel, niet destructief en eenvoudig uit te voeren. Anderzijds wordt het analyseresultaat bepaald aan de hand van een model. Veel analyses zijn nodig om tot een goed model te komen. Na 2019 zal de werking van dit analysetoestel worden geëvalueerd door de verschillende partners in het project (Inagro, Stad Poperinge, vzw HOP, Coophounord).

Het microproject Durahop is gefinancierd binnen het Interreg-programma Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Meer info op www.interreg-fwvl.eu.