Microproject 'Durahop'

De hopsector, die zeer sterk regionaal geconcentreerd is in de grensregio, staat voor enkele belangrijke uitdagingen. Door de marktgerichte omschakeling van bitterhoppen naar aromahoppen, wordt de intrinsieke kwaliteit van de afgeleverde hop een belangrijke beoordelingsparameter. Het opvolgen van het alfagehalte en oliegehalte tijdens en na de oogst is cruciaal om de hop op het ideale tijdstip te  plukken en zo de beste kwaliteit aan te bieden aan de brouwerijen.

Bovendien dringt een verdere verduurzaming van de teelt zich op. Enerzijds moeten duurzame alternatieven gezocht worden voor het verdwijnen van de erkenning van gewasbeschermingsmiddelen, anderzijds willen de telers zelf ook streven naar een duurzamere teelt om zo hun product beter in de markt te kunnen zetten. Door de hoptelers van elkaar te laten leren, over de grens heen, willen we komen tot een duurzamere hopteelt met een optimale kwaliteit in de grensregio.

De titel van het goedgekeurde microproject was 'Duurzame hop over de grens heen - Durahop'.
Het project is op 1 augustus 2019 gestart en liep tot 31 december 2021. 

De betrokken projectpartners waren:

  • Coophounord
  • vzw HOP
  • Inagro vzw
  • Stad Poperinge

Het project bestond uit twee acties:

  • Grensoverschrijdende bedrijfsbezoeken bij hoptelers om duurzame teelttechnieken van elkaar te leren.
  • Rapport van de hopanalyses.

Meer informatie met betrekking de twee acties kan je in het document hieronder vinden.

Eindrapport Microproject Durahop.pdf5,6 Mb(pdf)

Het microproject Durahop werd gefinancierd binnen het Interreg-programma Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Meer info op www.interreg-fwvl.eu.

Logo microproject

vzw HOP

Coophounord