Geen misvieringen tot en met vrijdag 3 april

Corona: katholieke kerk in België schorst alle publieke liturgische samenkomsten

Vanwege de huidige evolutie van de corona-epidemie nemen de bisschoppen de beslissing om alle publieke liturgische bijeenkomsten van de katholieke Kerk in ons land te schorsen.

Doopsels, huwelijken en uitvaarten kunnen plaatsvinden in beperkte kring. Voor alle andere pastorale bijeenkomsten wordt maximale voorzichtigheid gevraagd.
De kerkgebouwen blijven open voor persoonlijk gebed en bezinning. We danken al diegenen die alles op alles zetten om de verspreiding van het virus Covid19 tegen te gaan en ook hen die de zieken met de grootste zorg omringen.

Met dank voor uw begrip en burgerzin,

deken Miguel Dehondt en de verantwoordelijken van de kerken en parochies in het decanaat Poperinge

vragen? -> miguel.dehondt@skynet.be 0479/64.41.54

Gepubliceerd opvrijdag 13 maart 20208.08 u.