Openbaar onderzoek Lokaal Materialenplan 2023-2030

Vanaf 1 juni tot en met 31 juli 2022 loopt een openbaar onderzoek voor het nieuwe uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval: het Lokaal Materialenplan 2023-2030.

Een nieuw uitvoeringsplan

Het Lokaal Materialenplan 2023-2030 vervangt het uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 2016-2022. Met dit plan zetten we een volgende stap in de richting van een integraal beleid rond circulaire economie. We schenken meer aandacht aan preventie en hergebruik en sluiten materiaalkringlopen verder. Daarnaast blijft het plan ook de basis van het afvalbeheer vormgeven.

Concreet bouwt het plan de hoeveelheid restafval verder af, onder andere door bioafval algemeen in te zamelen, een aanvaardingsplicht en selectieve inzameling voor wegwerpluiers en correctere inzamelformules voor bedrijven. Ook het zespijlerbeleid tegen zwerfvuil wordt versterkt.

Het plan verschuift tegelijk enkele accenten, er komt meer focus op preventie en aandacht voor nog kwaliteitsvollere recyclage. Hiermee bouwen we een circulaire samenleving uit, die nodig is om klimaatuitdagingen aan te pakken.

Er is specifieke aandacht voor het lokale niveau en de rol van lokale besturen, in het bijzonder voor het beheer van huishoudelijk afval. Het plan vormt het beleidskader waarbinnen lokale overheden die rol kunnen uitvoeren. Het bevat de visie en beleidsacties op Vlaams niveau, ideeën en instrumenten en ook een aantal verplichtingen voor lokale besturen.  

Openbaar onderzoek

Het volledige ontwerp, een samenvattende brochure, het ontwerp van bijhorende plan-MER en socio-economische analyse vind je via deze link.

Het openbaar onderzoek voor dit plan loopt van 1 juni tot 31 juli 2022. Tijdens deze periode liggen het plan en de plan-MER ter inzage op de omgevingsdienst. Je kan het ook consulteren via deze website

Reacties op het plan zijn welkom, bij voorkeur via mail aan plan@ovam.be.
Je kan je opmerkingen ook sturen naar:
OVAM - Ontwerp Lokaal Materialenplan – Stationsstraat 110 – 2800 Mechelen