Masterplan Vroonhofsite goedgekeurd

De gemeenteraad keurde het masterplan voor de Vroonhofsite goed. Het plan werd  opgemaakt door studiebureau TV VELD. Na een uitgebreide inspraakronde kwam het studiebureau in nauwe samenwerking met de stad tot een totaalconcept voor de volledige inrichting van de Vroonhofsite, met aandacht voor:

  • De openlegging van de Vleterbeek (naast de huidige bedding) waarvan de haalbaarheid afhankelijk is van de resultaten van een bijkomende hydraulische studie die in de eerstkomende maanden in opdracht van de deputatie van de provincie West-Vlaanderen wordt uitgevoerd.
  • Het bouwprogramma (stedelijke kunstacademie en podiumzaal in één cultuurhuis en in een tweede fase een Huis van het Kind).
  • De inrichting van het publieke domein: een mix van groen, infrastructuur voor fietsers en wandelaars, sport- en spel- en parkeerzones.
  • De mobiliteit op en rond de Vroonhofsite (met o.a. een ondergrondse parking onder de podiumzaal en een fietsstraat op de huidige bedding van de Vleterbeek).
  • Een mogelijke timing van de werken, incl. voorstellen tot tijdelijk gebruik van de site tijdens de transitie.
  • Een raming van de kostprijs voor de realisatie van het volledige concept.
Gepubliceerd opdinsdag 29 september 20209.00 u.