Masterplan 'DNA van het dorp'

De provincie West-Vlaanderen wil in het kader van haar plattelandsbeleid het DNA, of de ruimtelijke eigenheid, van de dorpen versterken. Vier studiebureaus zullen jaarlijks (gedurende vier jaar) elk één dorp aan een masterplan helpen.

Het aangestelde studiebureau maakt eerst een analyse van het dorp. Daarna volgt een ontwerpweek ter plaatse waarin men werkt aan een langetermijnvisie voor het dorp. Tijdens deze week wordt sterk ingezet op participatie. Het masterplan kan als onderlegger dienen voor de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan, een beeldkwaliteitsplan of een vergunningskader.

De gemeenteraad draagt Sint-Jan-ter-Biezen voor als kandidaat voor dit project om de verschillende uitdagingen en knelpunten in het dorp (herinrichting doortocht, toekomst kapel, realisatie ontmoetingsplaats,…) aan te pakken.

Gepubliceerd opdinsdag 1 september 20209.00 u.